TUYÊN BỐ   2 0 0 5

của những Người Dân chủ 

về hiện t́nh đất nước  

 

 

 

            Hôm nay toàn dân trong và ngoài nước đang kỉ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Ngừơi đă có công dựng nước Việt Nam. Đây là dịp rất tốt để chúng ta tĩnh tâm nhớ lại cội nguồn, nhớ lại công lao của Tổ tiên đă có công dựng nước, giữ nước. Đây cũng là cơ hội để chúng ta nh́n thẳng vào hiện t́nh điêu linh của đất nước, nỗi đọa đầy của nhân dân. Từ đó cùng nhau t́m ra một sinh lộ mới cho Việt Nam, xứng đáng với ḱ vọng của Tổ tiên, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng!

 

1. Đất nuớc và thế giới vừa bứơc vào Thế kỉ 21, kỉ nguyên của toàn cầu hoá, trong đó vừa hợp tác vừa cạnh tranh để phát triển kinh tế và dân chủ hoá xă hội là động lực và thách đố cho mỗi dân tộc. Việt Nam phải biết tận dụng thời cơ thuận lợi nhất hiện nay, vượt qua mọi thử thách để vươn tới sánh vai cùng với các dân tộc văn minh trên thế giới!

            V́ thế, khát vọng rất chính đáng và thiết tha nhất của trên 82 triệu người Việt ở trong nứơc và gần 3 triệu ngừời Việt ở nước ngoài – bất kể chính kiến, nguồn gốc tôn giáo và xă hội -  là mong muốn sớm thấy một nước Việt Nam giầu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Muốn như thế th́ mọi công dân và tổ chức phải được tự do và b́nh đẳng tham gia vào xây dựng lại Tổ quốc!

 

2. Trong thế kỉ trước dân tộc ta đă phải chịu đựng mấy cuộc chiến tranh liên tiếp. Mấy triệu người Việt từ Bắc chí Nam đă phải hi sinh. Tài sản bị tiêu hủy. Đạo đức và văn hoá bị suy đồi. Có thể nói, trong thế kỉ 20 chưa có một dân tộc nào phải chịu đựng hi sinh và tổn thương như dân tộc chúng ta.

            Đúng ra, với sự đấu tranh và hi sinh như thế của dân tộc ta th́ Việt Nam ngày nay phải đạt tới tŕnh độ ngang hàng với nhiều nứơc phát triển trong khu vực và đứng b́nh đẳng với các xă hội phú cừơng và tiến bộ trên thế giới.

 

3. Nhưng vào đầu Thế kỉ 21, với hơn một Mĩ kim mỗi đầu ngừơi một ngày, Việt Nam đang là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. So với ngay nhiều quốc gia trong khu vực, đất nước ta đang tụt hậu về chính trị, kinh tế, giáo dục, luật pháp, y tế  và xă hội. Đây là một tủi hổ cho dân tộc. Danh dự của tổ quốc bị chà đạp!

            Vô cùng nguy hiểm là tệ trạng tham nhũng, bệnh cửa quyền, thói bè cánh của những ngừơi  nắm quyền lực đang làm đất nước mất kỉ cương, xă hội vô pháp luật và chủ quyền lănh thổ đang bị đe doạ. Kẻ có quyền là có tiền. Quyền và tiền đă trở thành động cơ và cứu cánh để bảo vệ thế lực và củng cố vây cánh. Đạo đức xă hội, nhân cách… đă bị chà đạp và coi thường rẻ rúng. Lương tri và danh dự của ngừơi Việt đă bị tổn thương nghiêm trọng!

 

4. Không thể gọi là văn minh, nếu mồ mả và nghĩa trang của những ngừơi Việt đă khuất - bất kể từ bên nào - ngay trên quê hương thân yêu, đă bị san bằng hoặc không được tôn nghiêm, không đựơc tự do trông nom! Điều này hoàn toàn đi ngược lại đạo đức của dân tộc và lương tâm của nhân loại!

            Không thể gọi là văn hiến hay pháp chế, nếu những người có quyền hành vi phạm trắng trợn pháp luật để tham nhũng và bóc lột mà chỉ đưa bị ra „xử nội bộ“ lấy lệ cho qua! Không thể để kẻ tham nhũng làm quan toà xử tham nhũng!

            Không thể gọi là dân chủ, khi những nhà tu hành và những nhân sĩ dân chủ đấu tranh phi bạo lực để đ̣i tự do tôn giáo và nhân quyền lại bị bỏ tù, quản thúc và công an theo dơi ngày đêm!

            Không thể gọi là độc lập, nếu chủ quyền biên giới và các hải đảo bị xâm phạm và sinh mạng của nhân dân bị khinh rẻ do sự nhu nhược của nhà cầm quyền trước sự lấn át từ bên ngoài!

 

5. Xét cho cùng, đất nứơc tụt hậu, nhân dân nghèo đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xă hội vô kỉ cương và những ngừơi khác chính kiến bị tù tội và đàn áp thô bạo như hiện nay ở Việt Nam, chỉ v́ nền chính trị độc tài đă ngự trị mọi sinh hoạt của xă hội và chỉ huy tuyệt đối toàn bộ sinh hoạt của nhân dân và đất nước!

 

            Sự thịnh suy của một nước, văn minh của một dân tộc, xét theo chiều dài lịch sử của nhân loại đă chứng minh rằng, chính trị không thể là tất cả, chính trị lại càng không được phép đứng trên tất cả. Trong những xă hội độc tài, đặc biệt tại Việt Nam, những kết luận và quyết định chính trị của những người cầm quyền đă bị thiên lệch, mù quáng đưa đến những hậu quả vô cùng tại hại trứơc mắt và lâu dài cho nhân dân và toàn xă hội!

            Lịch sử loài người đă chứng minh rằng, những giá trị của đạo đức, văn hoá và khoa học nhiều khi c̣n có giá trị bền vững hơn và cao hơn quyền lực chính trị!

 

6. Chính trị độc tài và bạo lực của thế kỉ trước đă để lại đau thương, hận thù và chia rẽ trong kí ức và tâm hồn của nhiều thế hệ ngừơi Việt từ Bắc chí Nam, từ trong nước tới hải ngoại. Nó chứng minh rằng, độc tài và bạo lực đă không thể giải quyết được yêu cầu của đất nước và khát vọng của nhân dân. Chính v́ thế, nỗi đau thương của dân tộc và sự tụt hậu của đất nước hiện nay đă cảnh báo nghiêm khắc tất cả chúng ta, những ngừơi Việt ở trong và ngoài nước, là phải sớm vượt qua được những sai lầm của quá khứ để mở vận hội mới cho dân tộc trong Thế kỉ 21.

           

            Muốn làm được điều này th́ mỗi ngừơi Việt chúng ta phải vựơt qua cái bóng của ḿnh, phải tự thắng với chính ḿnh , nh́n nhận nhau là người Việt với những đức tính tốt và cả tập quán xấu. Không có ai thắng ai, không có Bắc thắng Nam hay Nam thắng Bắc. Phải nói cho đúng, trong cuộc chiến vừa qua nhân dân Việt Nam là những người thua cuộc và bị mất mát nhiều nhất.  V́ vậy, nay đă đến lúc mọi ngừơi Việt phải bắt tay nhau trong b́nh đẳng và tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau xây dựng lại quê hương theo thể chế dân chủ đa nguyên!

 

*          *          *

 

            Để đạt mục tiêu quan trọng nhất này trong thế kỉ 21 th́ những ngừơi đang giữ trọng trách của tổ chức đang cầm quyền có các điều kiện thuận lợi nhất và v́ thế có trách nhiệm lớn nhất phải chứng tỏ thiện tâm và ḷng thành thực !

            Nay nhân dân không muốn nghe những lời nói suông mà muốn thấy những việc làm cụ thể và thiết thực.

 

            Thiết tưởng, từ 1975 đến nay 30 năm đă trôi qua, bao nhiêu cơ hội để hàn gắn vết thương dân tộc, rửa sạch nỗi nhục tụt hậu của Tổ quốc, chấn hưng lại đạo đức và xây dựng đất nước đă bị bỏ qua. Chúng ta không được phép chậm trễ hơn nữa!

            30 năm là một thời gian dài của một đời người, nó đă đủ để cho những vẩn đục lắng đọng xống đáy ḷng và giữ cho mặt nước trở nên trong sáng.

 

            Trong tinh thần đó, chúng tôi – những ngừơi kí tên trong Tuyên bố 2005 này - yêu cầu đảng cầm quyền độc nhất hiện nay thực hiện sớm một số việc cụ thể ở ngay trong tầm tay của ḿnh để chứng tỏ cho mọi ngừơi Việt ở trong và ngoài nứơc biết sự thành thực và quyết tâm của ḿnh là biết tôn trọng nhân dân và muốn có một xă hội dân chủ và văn minh thực sự:

 

1. Vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và cũng là dịp 30 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh, hăy công bố quyết định cho thân nhân và các tổ chức được tự do trùng tu và thăm viếng mồ mả và nghĩa trang của thân nhân và bạn hữu từ Nam ra Bắc, bất kể bên này hay bên kia. Đây là một nghĩa cử văn minh, phù hợp với tập quán đạo đức và lương tâm của dân tộc, cùng một ḍng máu Lạc Hồng th́ phải biết thương yêu và tôn kính lẫn nhau! Nếu không ḥa-giải được  với người chết th́ làm sao ḥa-giải được với người sống? 

 

2. Vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh, hăy trả tự do cho tất cả các tu sĩ các tôn giáo đă tranh đấu cho tự do tín ngưỡng và các người hoạt động dân chủ theo phương pháp phi bạo lực đấu tranh cho tự do và nhân quyền. Từ nay trở đi không một công dân nào v́ tín ngữơng, tư tưởng hay chính kiến bị đối xử phân biệt hay tù đày. Đây sẽ là một chứng minh về thiện tâm muốn có dân chủ.

 

3. Vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh, hăy công bố quyết định để cho thông tin và báo chí được tự do. Từ nay thông tin và báo chí không c̣n là độc quyền hay đặc quyền của bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Đây sẽ là một minh chứng về ư chí và tầm nh́n biết xây dựng một nước Việt Nam mới phù hợp với thời đại dân chủ đa nguyên trên b́nh diện toàn cầu hoá hiện nay.

 

4. Để đưa đất nước cùng một nhịp đập với các xă hội văn minh tiến vào kỉ nguyên dân chủ đa nguyên và sánh vai b́nh đẳng với các dân tộc tiến bộ trên thế giới, cần phải tổ chức sớm một cuộc tổng tuyển cử tự do với sự giám sát của Quốc tế và Liên hiệp quốc để toàn dân được quyền tự do quyết định về một thể chế chính trị tương lai của Việt Nam. Chỉ như thế mới chứng minh rơ ràng là thực sự tôn trọng và tin tưởng nhân dân.

 

            Thực hiện bốn điều trên đây tuy chưa phải là đặt nền tảng toàn bộ cho một xă hội dân chủ và văn minh, nhưng nó là những điều kiện căn bản và tiên quyết trong bước đầu để mọi công dân và các đoàn thể ở trong và ngoài nước có thể bắt đầu trong tự tin và tín cậy lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một Việt Nam phồn vinh, tự do, dân chủ và văn minh ngay trong các thập kỉ đầu tiên của Thế kỉ 21!

            Chỉ như thế mới chứng tỏ được ḷng thành thực biết thương yêu ngừơi cùng ṇi giống, mới xứng đáng là con Lạc cháu Hồng!

 

                        - 30 năm, tam thập nhi lập. Hăy v́ tương lai của các thế hệ trẻ!

                        - Hăy v́ tương lai của đất nước  và hạnh phúc của nhân dân!

                        - Mọi ngừơi Việt Nam và mọi tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước, có ư thức và biết trách nhiệm,       

                          nhớ lại công lao của Quốc Tổ, hăy ngồi lại với nhau t́m một sinh lộ mới cho dân tộc!

 

 

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10. 3 Âm lịch năm Ất Dậu (18. 4. 2005)

--------------------------

 

 

   

 

PHẦN KÍ TÊN

 

Nếu đồng ư kí tên ủng hộ bản Tuyên bố 2005 trên đây, xin Quí vị vui ḷng nhấn vào nút dưới đây.

 

 

Xin thành thực cám ơn.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  

NHỮNG NGUỜI KÍ TÊN ĐẦU TIÊN

 

 

    Họ và tên,  Học vị và nghề nghiệp,  Địa chỉ Email

 

 

Hoa ḱ

 

Bùi Diễm,   BHoaiViet@AOL.COM

Nguyễn Cao Quyền

Nguyễn Ngọc Bích, Giáo sư,  Nguyennbich37726@AOL.COM

Nguyễn Quốc Khải, Giáo sư,   Khaiqnguyen@AOL.COM

Nguyễn Tự Cường, chuyên viên quản trị giáo dục,  Uỷ ban Helsinki Việt Nam, nguyen05c@yahoo.com

Nguyễn Hữu Sơn, Tổng thư kí Liên minh Dân chủ Việt Nam, vanphong@lmdcvn.org

Trần B́nh Nam, nhà b́nh luận chính trị

Trần Quốc Bảo, cao học kinh tế và quản trị, Chủ tịch Tổ chức Phục hưng Việt Nam, tranqbao@phvn.org

Trần Tử Thanh, Uỷ ban Helsinki Việt Nam

Đỗ Đức Ngự, chuyên viên điện tử, Nddo@apollo.adcom.uci.edu

Nguyễn Thanh, chuyên viên điện tử, tquanus@yahoo.com

Lê Quốc Tri, triquocle@earthlink.net

Ho Daniel, cựu sĩ quan QĐVNCH, danielho50@hotmail.com

Nguyễn Thanh Nam, Tiến sĩ, Nguyenthanhnam_us@yahoo.com

Nguyễn Tiến Đan, Kĩ sư, dan_hq404@yahoo.com

Nguyễn Trọng Việt, Bác sĩ, DrNguyenTrongViet@msn.com

Nguyễn Trọng, Kĩ sư, trongnguye@aol.com

Đoàn Thuỵ, Cử nhân điện toán, thndoan@yahoo.com

Nguyễn Thanh, Chuyên viên điện tử, thanhnguyenhue@aol.com

Trần Hoà, Kĩ sư, Hoa25hq4@yahoo.com

Trần Đại Phong, Bác sĩ, Trongdong@netscape.com

Trần Nhật Kim, Nhà văn, cựu tù cải tạo, trannhatkim2@yahoo.com

Phạm Nam Phú, Thạc sĩ, Phvn6t@yahoo.com

Bùi V. Dennis, Chuyên viên quản trị tài chánh, lasanresi@aol.com

Nguyễn Tiến, Chuyên viên điều hành điện tử, tnngyn@gmail.com

    Mùi văn Chu,  hưu trí ngành Điện toán, muivanchu@starpower.net

    Trương Việt Hoàng, Kĩ sư điện, Đại Việt Quốc Dân Đảng, truongviethoang@aol.com

    Trần Minh Xuân, Giáo sư, Giám đốc Nhà xuất bản Mekong-Tynan, USA, mekongtynan@hotmail.com

    Nguyễn Tấn Lạc, Cao Học KTTC,  lactan@sbcglobal.net

    Bùi Hưng Việthungviet_b@yahoo.com

    Nguyễn Chí Thiệp, nha van, nguyenchithiep@yahoo.com

    Phạm Văn Thanh, Exec. Dir. VietnAmerica Institute, phamvthanhusa@yahoo.com 

 

 

 

 

Pháp

 

Bùi Tín, nhà báo, Lienbat@AOL.COM

Đỗ Mạnh Tri, Giáo sư

Nguyễn Văn Trần, Tiến sĩ, Chủ tịch Phong trào Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ hải ngoại, vanthi@free.fr

Trần Ngọc Sơn, Kĩ sư, sonns@aol.com

Phan Van Song, Tiến sĩ, Đại Việt Quốc dân đảng, phanvansong@telè.fr

Nguyễn Lê Nguyên, Tổng biên tập Phù sa điện báo, Phusa@phusa.net

    Ho Minh Chau, Chu tich Hoi Dong Tri su Phat giao Hoa Hao Au chau,Hominhchau1@yahoo.fr

    Thái Ḥa, Tu sĩ Phật giáo Hoà Hảo

Đặng Vũ Dzũng, Kĩ sư, Công chức chính phủ Cộng đồng Âu-châu, dangvudzung@yahoo.fr

 

 

Đức

 

Âu Dương Thệ, Tiến sĩ,  DCvaPT@AOL.COM

Lâm Đăng Châu, Kĩ sư, lam22033@yahoo.com

Trần Huê, Bác sĩ, Htran65137@AOL.COM

Chu Vũ Ánh, ninh binh@hotmail.com

Tô Vĩnh Hoà, Bác sĩ

Lê Nam Sơn, nhà thơ Sông lô

Phạm Văn Mài, cựu chiến binh QĐND

Trần Thanh Ngôn, Kĩ sư, ngontran@yahoo.de

Phạm Văn Kiểm, Chủ nhiệm tạp chí Diễn đàn Việt Nam, vnforum@aol.com

Lưu Dũng, Thông dịch viên, luusbuero@aol.com

Từ Ngọc Phong, cựu Luật sư Toà Thựơng thẩm Sài g̣n

Hoàng Công Chữ, Cố vấn Tổ chức Sinh hoạt Người Việt tại Đức

 

 

Nga

 

Nguyễn Minh Cần, nhà báo, 202malva@mtu.ru

 

 

Anh

 

Nguyễn Đức Phương, Tiến sĩ cơ khí, Phuong27141@aol.com

 

 

Úc

 

Đoàn Viết Trung, Tổng thư kư, Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc châu, doanviettrung@gmail.com

Đặng Kim Ngọc, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam, Khu bộ Úc châu, kimngocdang@yahoo.com

Phạm Văn Hưng, người làm nhạc, vabc@westnet.com.au

Nguyễn Minh, nguyenm@iprimus.com.au

Lư Thanh, nhà giáo, lythanh77@yahoo.com

    Nguyễn Hùng A, Melbournevang@yahoo.com.au

    Vũ văn Hải,  Thương gia email: haivan@powerup.com.au

    Hồ Truyền,

 

 

 

Tân Tây lan

 

Nguyễn Hữu Lễ, Linh mục, Quản nhiệm Cộng đồng Công giáo VN tại New Zealand, virginía9901@hotmail.com

 

 

Gia nă đại

 

Nguyễn Văn Sang, cựu Đốc sự Hành chánh, vans_nguyen@hotmail.com

Trần Lưu Khiêm, Giám đốc quan hệ Cộng đồng đài Truyền h́nh Việt ngữ TWTV, vietphuongtwtv@yahoo.ca

Vũ Thế Dân, Thương gia, vuthedan@hotmail.com

 

 

Việt Nam

 

Trương Tử Anh, Kĩ sư, anhtt60@yahoo.com

Trần Anh Vinh, Kĩ sư xây dựng, Tổng giám đốc Trung tâm hổ trợ Phát triển hạ tầng cơ sở, trực thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam, anhvinhcalid@fpt.vn

Đỗ Quốc Tuấn, Kĩ sư viễn thông, tuan_doquoc@yahoo.com

    Hà Minh Tuyết, Sinh viên, minhtuyet2015@yahoo.com

    Le Minh Trung,Cu nhan Luat, Đảng Việt tân, phuthai@fpt.vn

    Nguyễn Quang Bắc, Kĩ sư Toán điều khiển, Thượng tá Quân đội Nhân dân VN

    Phạm Đ́nh Dung, Giáo viên Chu Văn An Hà nội, DUNGGIN@YAHOO.COM

    Mai Cần Thơ, mr_isocantho@yahoo.com

    Trần Minh Nhật, Kĩ sư, nhut0918@yahoo.com.vn

    Nguyễn Thanh Giang, Tiến sĩ  Địa Vật lư, thanhgiang36@yahoo.com 

    Vũ Chí Dũng, Kĩ sư Cơ khí  quangnamvu2002@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục