DC&PT - Thời Sự 2015

 

 

Kinh tế VN 2016: Thách thức hơn cơ hội?

 

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lư Kinh tế Trung ương (CIEM) nh́n lại kinh tế Việt Nam trong năm 2015 và đưa ra dự đoán về năm 2016.

Về thách thức và cơ hội của Việt Nam trong năm tới đây, nhà phân tích kinh tế nói:

"Năm 2016, đối với Việt Nam, là năm bắt đầu của cộng đồng kinh tế Asean, có nghĩa là thị trường nội địa của Việt Nam không c̣n là thị trường riêng của các doanh nghiệp Việt Nam, mà hàng hóa của các nước Asean sẽ tràn vào thị trường Việt Nam và mở ra các cơ hội về xuất khẩu th́ ít, nhưng mà đưa ra những các thách thức rất rơ ràng, khắc nghiệt đối với các hàng hóa của Việt Nam trên thị trường nội địa.

Kịch bản xấu nhất

"Kịch bản xấu nhất là nếu như các doanh nghiệp Việt Nam không năng động, không đẩy mạnh được xuất khẩu đi sang các nước khác, th́ lại có thể làm mất ngay thị phần ở trên thị trường trong nước. Và lúc bấy giờ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu một sức ép rất nặng nề.

"Về năm 2016, cũng là năm tổ chức Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu ra lănh đạo mới, sau đó th́ tháng Năm sẽ bầu ra Quốc hội, rồi sẽ có chính phủ mới."

"Trong 6 tháng đầu năm, sự chỉ đạo của bộ máy của Việt Nam đứng trước một sự chuyển giao và chúng ta hăy chờ xem sự chỉ đạo đó đối phó lại với t́nh h́nh kinh tế của Việt Nam như thế nào,"

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC hôm 24/12/2015.

Trích: BBC 24.12.15

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:                                                                                    

            www.dcpt.org     hay     www.dcvapt.net                  

                                                                                           

 

Email: dcvapt@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục