DC&PT - Thời Sự 2015

 

 

Người dân Myanmar từ nay làm chủ vận mệnh

đất nước ḿnh


Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

 

 

Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, do Aung San Suu Kyi lănh đạo, đă giành được thắng lợi áp đảo. trong cuộc Tổng tuyển cử ở Myanmar diên ra ngày Chủ nhật 8/11/2015, kết thúc 53 năm cầm quyền của chế độ độc tài quân sự.

 

Người  Myanmar c̣n nghèo, b́nh quân thu nhập đầu người chỉ 1.200 USD/năm so với Việt Nam hơn 2.000 USD/nămNhiều vùng dân tŕnh độ dân trí c̣n thấp so với  Việt Nam. Nhưng từ nay họ đă người chủ quyết định vận mệnh của đất nước. Người Việt Nam nghĩ sao?

Từ Nội, tiến Nguyễn Quang A đă đôi lời b́nh luận về cuộc Tổng tuyển cử tự do vừa diễn ra ở Myanmar qua phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

Nội dung như sauMời quí vị cùng nghe

 

| Download

 

Trích: Dân quyền 16.11.15

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:                                                                                    

            www.dcpt.org     hay     www.dcvapt.net                

                                                  

 

Email: dcvapt@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục