DC&PT - Thời Sự 2015

 

 

 

Chúc mừng Giáng Sinh và năm mới Dương lịch

 

2016

 

 

 

 

 

 

Kính chúc quư đọc giả và thân hữu những ngày Giáng Sinh

 yên vui và ấm cúng;

nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:        

            www.dcpt.org     hay     www.dcvapt.net                    

                                                                                            

 

Email: dcvapt@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục