DC&PT - Thời Sự 2015

 

 

Tiền kiều hối chảy về Việt Nam năm 2015 dự kiến đạt mốc 12,3 tỉ USD

 

 

Việt Namvị trí thứ 11 trong danh sách các nước trên toàn cầu nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2015.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố "Sổ dữ liệu di dân kiều hối 2016", trong đó Việt Nam ở vị trí thứ 11 trong danh sách các nước trên toàn cầu nhận kiều hối nhiều nhất trong năm qua. Tính riêng trong khu vực Châu Á - Thái B́nh Dương, Việt Nam chỉ sau Trung Quốc Philippines.

Mức kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự kiến lên mức 12,3 tỉ USD. Gần 2/3 trong số này kiều hối từ Mỹ, chiếm 7 tỉ USD. Kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu được thực hiện qua hệ thống NHTM, qua tổ chức kinh tế, hải quan bưu điện.

Kiều hối của Việt Nam tăng liên tục, chỉ tính doanh số trên 4 kênh chính thức th́ năm 2010 6.425 triệu USD, năm 2013: 9.425 triệu USD, năm 2014: 9.697 USD năm 2015 theo dự kiến của WB 12.300 triệu USD.

Kênh chuyển kiều hối phổ biến nhất qua hệ thống NHTM với mạng lưới rộng khắp, dịch vụ hiện đại, an toàn với các giao dịch giá trị lớn, bằng 74% doanh số kiều hối chuyển về nước trong năm 2014, tăng 9,74% so với năm 2013, tăng 20,4% so với năm 2010. Ngoài ra, các tổ chức kinh tế làm đại chi trả kiều hối cũng đóng vai tṛ quan trọng góp phần mở rộng mạng lưới nhận chi trả ngoại tệ trong nước với thị phần 24% trong năm 2014. Các giao dịch qua các tổ chức kinh tế thường giá trị trung b́nh thấp. Lượng kiều hối chuyển qua hai kênh c̣n lại qua hải quan bưu điện chiếm tỉ trọng nhỏ. Hiện nay, mạng lưới hoạt động của các đại cung cấp dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ ngày càng được mở rộng.

Theo NHNN, chính sách xuất khẩu lao động được triển khai tốt, số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc gia tăng, chính sách quản kinh tế trong nước ổn định, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tương đối ổn định với mức tăng trưởng đáng kể, góp phần cải thiện cán cân văng lai.

Lan Hương

Trích: Lao động 30.12.15

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:                                                                                    

            www.dcpt.org     hay     www.dcvapt.net                  

                                                                                           

 

Email: dcvapt@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục