DC&PT - Thời Sự 2016

 

 

Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực

 

LGT DC&PT:  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương Vũ Ngọc Hoàng nói rất đúng, rất hay về mặt lí thuyết. Nhưng nh́n vào thực tế th́ nó phủ nhận tất cả những ǵ ông nói. Cụ thể như ngay Ban Tuyên giáo Trung ương, ông đang là một trong số người đứng đầu, lại là Ban đàn áp báo chí và kiểm soát tư tưởng nhân dân tàn bạo nhất. Như vậy dụng ư của ông Hoàng viết bài này để làm ǵ? Cách ông Hoàng vẽ ra cảnh thời gian tới đảng sẽ cải thiện để có dân chủ và không tham nhũng…có khác nào như cái lừa đối của Tào Tháo. Sau khi thua trận phải mở đường thoát, binh sĩ vừa đói vừa khát có thể nổi loạn. Tào Tháo bèn hô lớn với quân sĩ là, ở phía trước không xa có cánh rừng đầy những cây tranh và cây mơ. Khi nghe nói tới những cây này binh lính thèm chẩy nước miếng nên không c̣n thấy khát nữa!

Cần sớm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lư nhà nước và phương thức lănh đạo của Đảng,…

LTS: Tuần Việt Nam/báo VietnamNet trân trọng giới thiệu tới quí vị bài viết đầu năm của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương có tựa đề: Ba mươi năm đổi mới: Nh́n lại và suy ngẫm.

Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế

Công cuộc đổi mới do Đảng CSVN lănh đạo đă giành được những thành tựu đáng kể, cải thiện t́nh h́nh nhiều mặt của đời sống xă hội; đưa đất nước vượt qua thời kỳ hết sức khó khăn và nghèo đói, trở thành một nước có thu nhập trung b́nh, thế và lực đă tăng nhiều.

Mặt khác, so sánh với thế giới và khu vực, đến nay, nước ta vẫn c̣n nhiều mặt tụt hậu, có mặt đă tụt hậu xa hơn so với một số nước. Cần khách quan và cầu thị, nh́n lại và suy ngẫm, để sắp tới tiếp tục công cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ và căn bản hơn, nhằm tạo sự phát triển vượt bậc, hiệu quả cao và bền vững hơn.

Đă có các tổng kết, các con số, khá đầy đủ về 30 năm đổi mới, kể cả thành tựu, yếu kém và nguyên nhân, bài học. Tôi không nhắc lại mà chỉ xin nêu mấy suy nghĩ chắt lọc từ thực tiễn đổi mới để bạn đọc tham khảo.

Suy ngẫm cho thấu đáo, chắt lọc kỹ, nhiều người cùng thảo luận, dân chủ và công khai, th́ cũng có nghĩa là, đổi mới c̣n cho ta một kết quả nữa, đó là kết quả trong sự phát triển tư duy của con người, nhất là những người lănh đạo, quản lư và tầng lớp tri thức, để từ đó mà tiếp tục đi tới, xa hơn, bền hơn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV họp phiên trù bị. Ảnh: Báo Xây Dựng

Nh́n thẳng sự thật

Để chuẩn bị tư tưởng cho cuộc đổi mới, lănh đạo đất nước ngày ấy đă chủ trương phải nh́n thẳng vào sự thật, nói rơ sự thật. Đây là chủ trương rất quan trọng, không né tránh thực tế, đối diện với nó để t́m cách giải quyết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, không che dấu khuyết điểm mà công khai nó để mọi người cùng thấy, cùng khắc phục. Việc đó không làm Đảng mất uy tín như cách nghĩ cũ, mà ngược lại nhân dân và đảng viên thấy tăng niềm tin v́ nghĩ rằng như vậy là bản lĩnh, là một Đảng mạnh và chắc chắn.

Đổi mới tiếp theo cũng vậy, trước tiên phải nh́n thẳng sự thật, để thấy cái sai, cái yếu kém và tụt hậu của nước ta. Không nh́n thấy những yếu kém và tụt hậu th́ không thể khắc phục chúng. Muốn khắc phục tụt hậu th́ trước tiên phải nh́n thấy ḿnh tụt hậu. Sự thật là năng suất lao động xă hội, thu nhập đầu người, hiệu quả đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ… của nước ta c̣n nhiều yếu kém và tụt hậu. Đổi mới không thể không tập trung giải quyết các vấn đề nêu trên.

Tư duy về giữ nước

Bước vào đổi mới, Đảng chủ trương trước tiên phải đổi mới tư duy. Đây là bước đi rất đúng. Không đổi mới tư duy sẽ không thể đổi mới trong công việc, trong hành động, hoặc nếu có chỉ là ngẫu hứng, bất chợt, cảm tính, không đủ cơ sở khoa học, có kết quả cũng không chắc chắn, hoặc kết quả mặt này lại trở ngại cho mặt kia.

Hoạt động đổi mới là hoạt động có mục đích, có tư duy, không thể tự  phát, phản ứng tức th́ từng việc một, mà cần có cái nh́n tổng quát, có chiều rộng và tầm xa, chủ động trong nhiều bước đi nối tiếp nhau, tiến về phía trước, vượt lên phía trước, vượt lên chính ḿnh.

Tất nhiên tư duy của con người không phải cùng lúc nghĩ hết được mọi việc, mà phải quan sát thực tiễn và nh́n ra thế giới, để tư duy được điều chỉnh và bổ sung liên tục. Tuy nhiên, đổi mới tư duy phải đi trước, có hệ thống, có cơ sở khoa học để bảo đảm thắng lợi, chứ không phải là để làm khác. Lúc đầu quả thật chúng ta có quan tâm việc dổi mới tư duy, rất tiếc là một thời gian sau đó tư duy bị chựng lại không tiếp tục đổi mới, cứ sợ “chệch hướng”, không dám đổi mới tiếp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng.

 

Người Việt Nam, từ cha ông để lại, tư duy về giữ nước  rất giỏi, không như thế th́ làm sao ta có thể thắng được các đội quân lược từ phương Bắc và phương Tây mạnh hơn ta rất nhiều lần. Nói như vậy để tự hào, để thấy mặt mạnh của ta, và tất nhiên không được chủ quan, ngày nay sự phát triển về kỹ thuật công nghệ của thế giới đă có bước tiến rất xa, dẫn đến nhiều thay đổi về phương thức hoạt động của con người.

Mặt khác, tư duy của người Việt Nam về sự phát triển th́ không giỏi, chưa giỏi, c̣n nhiều mặt yếu kém. Nếu không phải thế th́ tại sao cho đến nay, sau mấy ngàn năm lịch sử, thời kỳ ḥa b́nh nhiều hơn chiến tranh, đất nước ta vẫn chưa phải là nước phát triển, thậm chí c̣n không ít mặt tụt hậu xa so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.

Từ nay, trong đánh giá t́nh h́nh nên thường xuyên so sánh với các nước, và trên nền tảng của văn hóa dân tộc, văn hóa giữ nước mà chủ động và tích cực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, văn hóa phát triển.

“Lắng nghe” thực tiễn

Công cuộc đổi mới của chúng ta lúc đầu xuất phát từ thực tế, sau đó khái quát lên, bổ sung vào hoặc biến thành lư luận mới. Thực tế ấy cho phép nghĩ rằng, đổi mới phải bám sát vào thực tiễn, “đọc” kỹ thực tiễn, “lắng nghe” thực tiễn, từ trong đó mà nh́n cho rơ yêu cầu bức thiết của cuộc sống.

Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những vấn đề phải phúc đáp, đồng thời trong cuộc sống cũng luôn manh nha những câu trả lời, dù chưa đầy đủ, chưa toàn diện, nhưng có sức sống, bám rễ từ thực tiễn. Thực tiễn cũng là thước đo của chân lư.

Thực tiễn là người phản biện những lư thuyết, những chủ trương, từ đó mà vượt qua giáo điều, để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lư thuyết. Đó là người thầy giúp ta giàu có vốn kiến thức và c̣n giúp ta phương pháp tiếp cận để đi xa, vượt qua thời gian, vượt qua chính ḿnh, vươn về phía trước.

Đem lại lợi ích cho dân

Cuộc sống và hoạt động của đại đa số nhân dân, đó chính là thực tiễn. Công cuộc đổi mới phải xuất phát từ những mong muốn thiết thực và chính đáng của nhân dân, đáp ứng những mong muốn ấy, từ đó mà tập họp rộng răi mọi người, thành những phong trào tự nguyện. Trong đấu tranh giành lại đất nước, chiến tranh vệ quốc, với ngọn cờ dân tộc và dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đă trở thành người lănh đạo nhân dân.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, cũng phải phát huy truyền thống ấy, với ngọn cờ dân tộc và dân chủ để tiếp tục tiến lên. Vai tṛ lănh đạo vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn đường hướng. Nhưng đổi mới phải là sự nghiệp của “trăm họ”, muôn dân. Nhân dân là mục tiêu và lực lượng của đổi mới. Đổi mới phải phục vụ nhân dân, đem lợi ích về cho nhân dân, từ đó mà có lực lượng lớn lao ở nhân dân.

Khi có lực lượng lớn lao th́ mới có thể đạt kết quả to lớn, từ đó mà đáp ứng nhiều hơn cho mục tiêu phục vụ nhân dân. Những việc chẳng có lợi cho dân mà vẫn làm, gây phiền hà và tốn phí tiền thuế của dân th́ đó không phải đổi mới, thậm chí là cản trở đổi mới.

Kiểm soát quyền lực

"Khẩn trương nghiên cứu để sớm có các bước đi phù hợp, cụ thể, tích cực nhằm  đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lư nhà nước và phương thức lănh đạo của Đảng,…"

Xă hội và cuộc sống là một tổng thể gồm nhiều mặt có quan hệ hữu cơ với nhau. Không thể đổi mới lĩnh vực này mà không đổi mới lĩnh vực khác, gây gập gềnh và cản trở lẫn nhau. Nước ta chủ yếu mới đổi mới về kinh tế, mà cũng mới đi nửa đường, c̣n văn hóa và chính trị th́ cơ bản chưa đổi mới, sắp tới cần đồng bộ và toàn diện trong công cuộc này.

Trung ương đă có Nghị quyết về đổi mới căn bản nền giáo dục, chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến thức sang xây dựng nhân cách, phát triển năng lực và xây dựng một nền giáo dục mở, thực học. Đó là việc đúng, nhưng triển khai chậm và chưa chắc, có việc nửa chừng, có việc phải điều chỉnh nhiều mới có thể đi đến thành công. Các cơ quan có trách nhiệm cần tập hợp các chuyên gia để thực hiện cuộc đổi mới căn bản nền giáo dục này, gắn với xây dựng nền văn hóa giàu tính nhân văn và phát triển khoa học – công nghệ.

Khẩn trương nghiên cứu để sớm có các bước đi phù hợp, cụ thể, tích cực nhằm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, đổi mới quản lư nhà nước và phương thức lănh đạo của Đảng,…

Những ư kiến trên đây chắc chắn là chưa đủ, và cần phải thảo luận để điều chỉnh và bổ sung…

Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương.  

Trích: VietnamNet 01.01.16

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:                                                                                  

            www.dcpt.org     hay     www.dcvapt.net                  

                                                                                            

 

Email: dcvapt@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục