DC&PT - Thời Sự 2018

Tổng Bí thư: Khắc phục t́nh trạng

“chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”

LGT DC & PT: Ông Trọng đặt nhiều câu hỏi ví von, và ông đă biết câu trả lời. Tuy nhiên, vấn nạn tham nhũng, tham ô chẳng hề mới và sự kiểm soát quyền lực đă thất bại thê thảm như mọi người đều thấy: kẻ phạm tội và người thanh tra đều tham nhũng. V́ quyền lực mà CSVN cố ư bỏ đi các biện pháp đổi mới thật sự. Theo sự tổ chức hiện đại, bao nhiêu ban kiểm tra cũng không bằng phân quyền. Bao nhiêu nghị quyết, qui tŕnh cũng không bằng thể chế minh bạch và nhà nước pháp quyền. 4 triệu đảng viên cũng không bằng 90 triệu dân VN và có tự do báo chí. Yếu tố con người quả thật là quan trọng, nhưng chưa đủ. Không sử dụng kỹ thuật tổ chức th́ sẽ bị thất bại. Người lớn lên ở Miền Nam hăy c̣n nhớ, học tṛ để quên viết quư, đồng hồ quư trong lớp, khi bị mất cắp c̣n bị thầy giáo phạt v́ đă gián tiếp khêu gợi ḷng tham của bạn cùng lớp. Đảng cho đảng viên chức quyền béo bở và xài "tiền chùa", c̣n than đảng viên tham nhũng th́ có quá ngây thơ hay không? Chính lề lối tổ chức của đảng CSVN đă tạo điều kiện và cơ hội cho đảng viên các cấp tham nhũng, kéo bè kéo cánh, bắt đường dây để ăn chia!

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com  

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục