DC&PT - Thời Sự 2018

 Tầm nh́n Mekong:Nên loại bỏ các trở ngại chính trị

để phát triển kinh tế!

LGT DC & PT : Câu chuyện ASEAN và quyền lợi của 5 quốc gia chung ḍng Mekong là chuyện "chiếc đũa và bó đũa". Trong khi  Myanmar và Thái Lan có mục tiêu quốc gia của họ. Lào, Campuchia và Việt Nam c̣n lệ thuộc Trung Quốc. Trung Quốc đang dùng Campuchia và Lào làm suy yếu Việt Nam. Như trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc không có mặt nhưng vẫn ngồi trong bàn hội nghị. Ngay ở trong nước, VN c̣n thấy phải ra luật đặc khu, c̣n phải xài Nhân dân tệ ở các tỉnh biên giới. Tư thế VN ở đâu để tranh đấu quyền lợi quốc gia cùng với các nước láng giềng Mekong khác? Làm cách nào tách rời kinh tế ra ngoài chính trị? VNCS có làm được không mà tuyên bố chung chung.