DC&PT - Thời Sự 2018

 

TÔI ĐĂ THẤY VÀ TÔI ĐĂ HIỂU

 

Hà Quang Vinh


 

Cùng với những tệ nạn trong GIÁO DỤC , Y TẾ , ngày nay việc đưa ra pháp luật những vụ tham nhũng về KINH TẾ và trong các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là ở khu vực TW đă cho thấy căn bệnh về chính trị -kinh tế - xă hội Việt Nam hiện nay đă đến mức vô phương cứu chữa.

Người ta nói có bệnh tất phải có nguyên nhân. Tôi đă đi t́m nguyên nhân đó nhiều năm nay và TÔI ĐĂ THẤY .

Nguyên nhân này có liên quan chặt chẻ đến các băng nhóm CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Các băng nhóm này đă thay nhau nắm quyền lănh đạo Đảng và Chính quyền nhằm mục đích lũng đoạn t́nh h́nh dất nước trong những năm qua .

Họ đă câu kết với nhau h́nh thành các chính sách mất ḷng dân trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, thuế khoá, năng lượng, công ăn việc làm v.v…

Họ đă rút tỉa hết sức lực của nhân dân ta qua việc tham ô, nhũng lạm hằng trăm, hằng chục ngàn tỉ VNĐ. Phương pháp tham nhũng của họ là công khai, trắng trợn, coi trời bằng vung và coi nhân dân như đồ ếch nhái. Những vụ trọng án đă và đang đưa ra pháp luật đă nói lên điều đó.

Đây là những NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP đưa đất nước đến một thảm họa mà trước đây nhiều người ít nghĩ đến là CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC CÓ KHẢ NĂNG ĐI ĐẾN TIÊU VONG.

Tất nhiên cũng có các NGUYÊN NHÂN  KHÁC CŨNG TRỰC TIẾP không kém là các nguyên nhân về các lĩnh vực HỌC THUYẾT , ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ - KINH TẾ.  Đây mới là các NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN. Tuy nhiên những nguyên nhân này đă được đề cập rơ và đầy đủ trong THƯ NGỎ 61  ( tên gọi do dân chúng đặt cho lá Thư ngỏ của 61 đảng viên gởi cho TW Đảng ) mà tôi đă kư trước đây. Và bản thân tôi cũng đă có một THƯ NGỎ riêng gửi cho Quận ủy Quận 5 Tp HCM nói lư do tại sao tôi đă kư vào TN 61 nói trên. V́ thế nên tôi thấy không cần đề cập đến tại đây những vấn đề đă được nói quá nhiều với Đảng nhưng chỉ như nước đổ lá môn. Nhưng ĐÂY LÀ SỰ THẤT BẠI CỦA ĐẢNG VỀ MẶT LƯ LUẬN CHÍNH TRỊ.

Trở lại với các ông bà trong các Nhóm CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG .

Có thể nói các ông bà là giai tầng quyền quư nhất trong Đảng hiện nay. Đa số tài nguyên của đất nước do tổ tiên để lại và nhân dân ta c̣ng lưng làm ra đă chảy vào trong túi của các ông bà. Các ông bà chỉ lo gửi những số tiền đó ra nước ngoài và mua nhà ở Mỹ, chỉ để lo cho hậu vận của các ông bà mà bất bất chấp tất cả. Các ông bà chỉ đại diện cho các nhóm lợi ích đă đặt quyền lợi phe nhóm lên trên quyền lọi của quốc gia, dân tộc chứ không đai diện cho Đảng với hơn 4 triệu đảng viên và càng không đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

Các ông bà thi nhau giữ rịt cái chính quyền này cho ḿnh bất kể tiếng oán than của nhân dân đă dậy đến trời xanh .Đất nước này tiêu vong cũng tại các ông bà, chế độ này suy sụp cũng tại các ông bà. Rơ ràng là các quư vị là thành phần hiểm độc nhất trong các thành phần dân tộc VN. Và ĐÂY LÀ THẤT BẠI CỦA ĐẢNG VỀ CON NGƯỜI, ĐẠO ĐỨC VÀ TỔ CHỨC. Sự thất bại này chỉ là giọt ước làm tràn ly của sự thất bại về lư luận mà thôi.

V́ những lẽ đó, nay tôi nói rằng tôi sẽ không đi chung một con đường, mà có lẽ đă quá ít khi đi chung, với các ông bà nữa. Hăy giữ kỹ những ǵ các ông bà đă ḅn rút được trên đầu trên cổ nhân dân VN.

Và tôi xin tuyên bố TÔI TỪ BỎ ĐẢNG  CỘNG  SẢN VIỆT NAM ,  một tổ chức chính trị mà tôi đă gia nhâp và phục vụ 43 năm qua . Bởi những ǵ tôi đă thấy và đă hiểu. Với niềm tin sau cơn mưa trời lại sáng của dân tộc ta .

Bài này do tôi là HÀ QUANG VINH tự viết .
TÔI vào Đảng Nhân dân Cách mạng VN ( nay là Đảng CSVN ) ngày  20/5/1972 . Nay là  Hưu trí .Sống tại Q11 , TP HCM .

 

Trích: FB Van Hai Nguyen

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục