DC&PT - Thời Sự 2018

 

Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN

 

Hằng số bạo quyền, hàm số vô dạng, ẩn số tŕnh độ

 

GS Lê Hữu Khóa

 

Chào các ủy viên,

 

Tôi có ít nhất ba động cơ của một người vừa nghiên cứu trong khoa học xă hội nhân văn, vừa là chuyên gia cho vài chính quyền Âu châu và Liên Hiệp Quốc, về các vấn đề từ cơ chế tới xă hội, từ văn hóa tới giáo dục, từ chính trị tới ngoại giao…

 

Tôi xin được đặt ba vấn đề, để được đối thoại với quư vị, với vị trí của một người Việt rất hoang mang trước t́nh h́nh của đất nước, trước số phận của đồng bào của ḿnh.

Nếu là đối thoại th́ chỉ dựa trên dữ kiện mà lư luận, nên không có thóa mạ; nếu thật sự là đối thoại th́ chỉ dùng chứng từ để lập luận, nên không có phỉ báng; nếu là chính chắn để đối thoại th́ chỉ dùng kiến thức để giải luận, nên không có lăng nhục.

 

Cũng cần phải nói thêm: tổ tiên ta giáo dưỡng con cháu “đố tục, giảng thanh”, nên giữa tục và thanh, ai ai cũng biết là học thuật chân chính và chính trị liêm chính luôn đứng về phía thanh, để loại bỏ tục, vậy nên tục không có chỗ đứng trong đối thoại này. Cũng cần thêm vào một điều cuối: đối thoại chỉ v́ đất nước và đồng bào, không v́ một tư lợi ǵ nên đừng vu khống hoặc vu cáo tôi, để sau này hăm hại tôi, v́ ám hại để tránh đối thoại là một điều đáng khinh bỉ nhất trong sinh hoạt của chính giới, nó chính là quốc nhục trong quốc thể của một quốc gia có văn hóa đối thoại, có văn minh đối chất, có văn hiến đối trọng. Đây là ba vấn đề mà cũng là ba thắc mắc ngày đêm của tôi:

 

Hằng số bạo quyền có mặt từ khi ĐCSVN ra đời năm 1930, càng lộ rơ sau ngày thống nhất đất nước 1975, nó không bao giờ rời hệ hành (hành vi, hành động, hành tác) của ĐCSVN cho tới tháng 6 năm 2018 này: nhân dân xuống đường, biểu t́nh, phản đối chống luật đặc khu, chống luật an ninh mạng, bị công cụ của ĐCSVN là công an đàn áp rất dă man, tức là rất vô nhân. Từ cổ triết chính trị tới chính trị học hiện đại, các chuyên gia luôn nhận ra một hằng số là hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) luôn đồng hành cùng hệ quyền (cường quyền sinh ra bạo quyền rồi đẻ ra tà quyền), nếu các lănh đạo không có hệ minh (thông minh của minh quân, minh vương, minh chủ, minh chúa) trong lúc đồng bào đang chờ đón nhận hệ đa (đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu nhờ có đa nguyên trong đa đảng) để phát triển đất nước, để thăng hoa dân tộc. Tôi rất mong quư vị chính thức trả lời chuyện này trước Việt tộc, trước các phụ lăo, trước công dân, trước trí thức, trước thanh niên…

 

Hàm số vô dạng của Bộ chính trị ĐCSVN, một đầu năo đứng trên chính quyền để điều khiển chính quyền, từ quyết định tới chính sách, từ định chế tới cơ chế, nắm quyền sinh sát trong mọi thực tại của đất nước và tương lai của dân tộc, lại tự cho ḿnh đứng ngoài và đứng trên cao cả lập pháp, hành pháp, tư pháp. Không tới 20 nhân vật có quyền phán quyết về chuyện sinh tồn của một dân tộc đă gần 100 triệu dân, nhưng lại vô h́nh biệt dạng trong đời sống xă hội, con dân Việt không bao giờ thấy 19 quư vị cùng nhau và cùng lúc trên truyền h́nh, truyền thanh, truyền thông, tất cả đứng ra để thuyết phục, giáo dục, phân tích, giải thích tính cần thiết của luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), của luật an ninh mạng trong tháng 6 năm 2018  này.

 

Từ xă hội học chính trị cổ điển cho tới nhân học chính trị vừa mới ra đời, các tư tưởng gia điều nhận ra một hàm số là hệ độc (độc đảng sinh ra độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) sẽ quái thai hóa hệ quyền (chuyên quyền đẻ ra lạm quyền, và ḷi ra lộng quyền). Từ đây nó cho ra đời hai âm binh (sinh đôi): một là hệ tham (tham quan sinh ra tham ô đẻ ra tham nhũng), hai là hệ tà (tà quyền trong tà đạo ḷn lách bằng tà dạng); v́ là âm binh nên chúng rất sợ bị công khai hóa, công lư hóa, công pháp hóa. Đó là hậu quả mà nhân dân đă thấy qua các nhóm lợi ích đang lănh đạo và chia chát với nhau như các tiểu triều, mà thực chất là những mafia chui ḷn trong sinh hoạt âm binh: chuộng bóng tối như ma xó, luồn lách trong đêm như ma bùn, để trục lợi theo kiểu mạnh được, yếu thua, với luật đêm đen của âm binh là thắng làm vua, thua làm giặc. Tại đây, ánh sáng văn minh của dân chủ không tới được, mặt trời văn hiến của nhân quyền không soi được, nên vô dạng trong bóng tối th́ bất h́nh trong ánh sáng, vô nhân trong bóng đêm nên bất tướng dưới mặt trời.

 

Ẩn số tŕnh độ, đây là thắc mắc lớn nhất của tôi, cùng lúc là bài học lớn nhất mà tôi học được trong giới chuyên gia cũng như trong chính giới với các lănh đạo của phương Tây có dân chủ lẫn nhân quyền, tại đây mức độ của chính sách chính là tŕnh độ của lănh đạo chính trị. Một bài học không có trong giáo khoa, vắng mặt trong giáo tŕnh, biệt tăm trong giáo án trong quá tŕnh đạo tạo cán bộ lănh đạo của quư vị.

 

V́ phải sống trong lỏi mới biết cái nôi của nó, khổ nỗi đây là chuyện hạnh phúc hay nghèo đói của một quốc gia, là chuyện cơ may hay nghiệp chướng của một dân tộc. Cụ thể là tôi có chứng kiến tại chỗ, trực tiếp qua trực quan mà ông bà ta gọi là mắt thấy tai nghe 3 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là của hai nhà lănh đạo của hai đảng trụ cột trong sinh hoạt dân chủ và cộng ḥa, mà trước truyền h́nh, truyền thông họ đối kháng, ḱnh chống, đốp chác nhau (tích chống tích, tuồng chống tuồng); nhưng khi không c̣n ai chung quanh, chính mắt tôi thấy họ giởn đùa với nhau quành vai, xoa ngực để tâm sự với nhau chỉ qua một câu: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào tŕnh độ!”.

 

Câu chuyện thứ hai giữa một thủ tướng của một quốc gia mạnh v́ văn minh vào bật nhất Âu châu, với một triết gia cột trụ của triết luân lư trong một cuộc tranh luận, tổ chức bởi một tạp chí triết học, cũng như trong câu chuyện thứ nhất, trước đại chúng th́ hai người này bài bác nhau, đối kháng nhau (lư chống lư, luận chống luận), nhưng khi khán giả đi về hết, th́ họ vỗ vai nhau, xoa tay nhau cũng chỉ để nói với nhau: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào tŕnh độ!”.

 

Câu chuyện thứ ba là cuộc tranh luận giữa một Bắc đẩu của phương pháp luận và một Nam tàu của khoa học luận, rất kỵ nhau, luôn căng thẳng với nhau trước đám đông trí thức, mà tôi lại là môn sinh của cả hai, và cũng trong một hội thảo, khi tàn cuộc vắng người, th́ họ tâm đắc riêng rẽ với nhau trong một tiệm ăn, và tôi lại nghe thêm một lần nữa: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào tŕnh độ!”.

 

Câu hỏi cụ thể của tôi đặt cho các vị ủy viên của Bộ chính trị là, quư vị nhận định như thế nào về 3 câu chuyện này chung quanh chỉ một câu thôi: “Tất cả chuyện trên đời này đều tùy thuộc vào tŕnh độ!”. Nói thẳng ra là tŕnh độ đóng vai tṛ ǵ trong khả năng lănh đạo của mỗi ủy viên Bộ Chính trị hiện nay? V́ đây không những là chuyện phát triển đất nước và thăng hoa dân tộc, mà c̣n là chuyện sống c̣n của tiền đồ tổ tiên, vận mệnh của đồng bào trước họa Tàu tặc hiện nay. Thực hay hư, có phải đúng như tuyên truyền là các ủy viên của Bộ Chính trị là tinh hoa của đất nước, là thiên tài của Việt tộc, hay quư vị trở thành ủy viên nhờ kéo bè, kết đám để ép dân, để lận nước?

 

Xin bắt đầu đặt nền cho cuộc đối thoại này để đứng thẳng lưng trước các chính sách của quư vị, để nhận ra và so sánh bản lĩnh chính trị, tầm vóc quản lư, nội công chiến lược của quư vị với các chính khách, các chính phủ, các chính quyền mà tôi được biết tại phương Tây. Mà trong câu chuyện này là một Bộ tự ḿnh đặt tên là Chính trị, và là người làm khoa học th́ tôi phải cân, đo, đong, đếm về hệ năng (khả năng, hiệu năng, tài năng) của mỗi vị, theo lời dạy của tổ tiên Việt so ra mới biết ngắn dài:

 

Nhân bản của lănh đạo có tư duy của chính lư: đó là quyền quyết định, quyết định đi theo một ư thức hệ chính trị (thí dụ như ư thức hệ cộng sản) để làm cách mạng, để đổi đời rồi đổi kiếp. Và, khi cách mạng thành công, mới khám phá ra trong giới lănh đạo có bọn trộm, cắp, cướp, giật, đúng như tổ tiên đă “bắt mạch” được để giáo dục cho con cháu: cướp ngày là quan. Chính độc đảng làm ra chuyện sâu dân mọt nước, trong đó có kẻ sẵn sàng buôn dân bán nước, vậy th́ nhân bản chính trị là quyền trực diện với tà quyền để dẹp ma đạo dẫn tới vong quốc, với ma dạng trong vong thân của một đảng mà cứ ngày đêm tuyên bố là một đảng cách mạng.

 

Nhân bản chính trị c̣n là quyền phán đoán, phán đoán lịch sử để hiểu sử tính, để thấu sử luận, để không lặp lại sai lầm về sử quan trong tương lai, phán đoán một chính quyền độc đảng làm chỗ dựa cho độc tài, độc trị, độc tôn, để phải chọn lựa và quyết định lănh đạo theo hướng đa tài dựa trên đa trí, đa năng, đa hiệu, có cơ sở trong đa nguyên để bảo đảm dân chủ v́ dân tộc. Nhân bản cũng là quyền hành động, hành động để nhân cách lănh đạo được tôn trọng trong nhân phẩm có nhân tính, biết trọng nhân quyền, biết quư nhân tri, biết yêu nhân trí để nhân thế có tự do chọn lựa nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo, tức là nhân bản. Quư vị hăy bắt đầu câu chuyện nhân bản một cách trung thực nhất là công khai kê tất cả tài sản riêng của mỗi vị, để nhân dân xem quư vị có c̣n xứng đáng đại diện cho giai cấp vô sản, như các lănh đạo cộng sản đă hùng hổ tuyên bố và tuyên thệ không?

 

Nhân tri đón nhận kinh nghiệm tới từ nhân dân, biến kinh nghiệm xă hội thành kiến thức lănh đạo, rồi đưa đạo lư chính trị vào tri thức của chính sách để có ư thức công ích về cuộc đời, có nhận thức giữa sự tồn vong và phát triển, từ đó chọn nhân lư lănh đạo cho chính sách trúng rồi biến nó thành cái công luật đúng. Nhân tri lănh đạo chấp nhận thử thách tới tự các khó khăn có mặt ngay trong cuộc sống, giải quyết các khó khăn, bằng nhân tri có nhân lư làm nên nhân trí của lănh đạo, tự chọn lựa cách giải quyết tới quyết định các phương tiện để vượt thoát và vượt thắng các khó khăn; biết đi trên lưng, trên vai, trên đầu mọi ư đồ của Tàu tặc (tôi tôn trọng nhân dân và văn hóa Trung Quốc, nhưng tôi phải gọi bọn lănh đạo đảng CSTQ bá quyền và bành trướng tại Bắc Kinh là Tàu tặc theo hệ Tàu tặc nạn từ môi sinh tới thực phẩm, Tàu họa từ cướp đất tới cướp biển, Tàu tặc hoại từ thao túng tới khủng bố ngay trong bộ máy chính quyền do ĐCSVN lănh đạo…). Câu chuyện nhân tri là sự hiểu biết thế nào là cải cách (giữ sân chơi, nắm tṛ chơi, và chỉ cần đổi luật chơi), biết thế nào là cách mạng (xóa sân chơi, dẹp tṛ chơi, bỏ luôn luật chơi) để làm lại mới hoàn toàn, vừa để thay đời đổi kiếp dân tộc, vừa đưa đất nước thăng hoa theo hướng văn minh.

 

Nhân tri lănh đạo chấp nhận thăng trầm, nhưng luôn phấn đấu để vươn lên, nhận bổn phận bảo vệ tổ quốc cùng lúc nhận nhiềm vụ bảo vệ giống ṇi, luôn cáng đáng cần lao để phát triển, pháp minh để làm cho bằng được chuyện lấy tài năng dân tộc làm nên sáng tạo từ khoa học, kỹ thuật tới văn hóa, giáo dục. Công minh lănh đạo v́ các thế hệ mai sau, lănh đạo chính trị là tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các thế hệ mai sau thành đạt trong học hành, thành tựu trong nghề nghiệp, thành công trong kinh tế. Quư vị ra chính sách xuất khẩu lao động, thật ra là xuất khẩu nô lệ, quăng đồng bào ḿnh biền biệt xứ người, như “mang con bỏ chợ” để làm kiếp lao nô, nô tỳ, tức là kiếp bị ức hiếp như đày tớ, bị bạo hành như súc vật, bị khinh bỉ hơn rác rưởi.

 

Quư vị lănh đạo gần xa chung quanh Bộ Chính trị biết rất rơ điều này, nhưng họ đă chọn vị kỷ: đă chuyển tiền, gởi của ra nước ngoài cùng lúc mua nhà, đưa con cái học tại phương Tây, nên đă thủ thẻ xanh, quốc tịch ngoại, chỉ cần có biến động mất nước là sẽ cao bay xa chạy. Loại lănh đạo này cụ Tiên Điền Nguyễn Du xếp chúng vào loại “quen thói bốc rời”. Lọai bốc rời này th́ làm sao có nhân tri lănh đạo để hy sinh v́ đồng bào, làm sao có tŕnh độ mà yêu nước (đây chính là câu chuyện về tŕnh độ), “ḷng lang dạ thú” th́ làm sao có tŕnh độ của nhân phẩm. Đây không chỉ là lỗi mà là tội, lại là tội rất nặng: sâu dân mọt nước rồi buôn nước bán dân và bỏ chạy ra xứ người như ma trơi!

 

Nhân trí của mọi chính sách thấy được qua các chiến lược lănh đạo v́ độc lập tổ quốc, v́ hạnh phúc nhân dân đúng nghĩa trong giáo dục của tổ tiên Việt trong ấm ngoài êm, hơn thế nữa c̣n phải quyết biến ngày mai phải đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn, lành hơn ngày hôm nay. Đây chính là chính nghĩa của nhân trí lănh đạo được tính toán, được xếp đặt, được tổ chức, được quản lư, được thực hiện qua thời gian và qua không gian của chính bản lĩnh chính trị có ư thức của “người khôn chưa đắn đă đo, chưa ra tới biển đă ḍ nông sâu ”.

 

Nội công có ư thức này không hề thụ động, không “ba phải”, không “nửa vời”, không “đu dây” trong ngoại giao, mà quên là Tàu tặc đang “đu dây” ngay trên đầu ḿnh, ngay trên đất nước ḿnh! Chúng chơi đểu khi lấy biển đảo ta, chiếm đất biên giới của ta, chúng chơi bẩn khi làm ô nhiễm môi trường ta; chúng chơi ngang khi bắn giết ngư dân ta; chúng chơi tồi khi độc hóa thực phẩm ngay trong lương thực của đồng bào ta; chúng c̣n chơi ác khi chúng bắt quư vị phải cúi đầu-khoa tay-quỳ gối không cho các công ty dầu khí khai thác ngay trên thềm lực địa của đất nước ta, mà sau đó đau đớn hơn là quư vị phải bồi thường thiệt hại cho các công ty này.

 

Không có nội công của ư thức, sẽ không có nhân lư trong lănh đạo, th́ đừng mong tập hợp được niềm tin của nhân dân để làm nên sức mạnh của dân tộc. Nếu không có phương tŕnh nhân lư-niềm tin-dân tộc th́ không có lănh đạo nào có thể thành công, v́ muốn thành công th́ phải dựa trên hệ quyết: quyết đoán của lănh đạo làm nên quyết định của chính sách, trong đó quyết sách được hỗ trợ bởi quyết tâm của nhân dân đă hiểu thấu nhân trí của lănh đạo.

 

Nhân trí luôn là hành tŕnh của chủ thể lănh đạo qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức) chế tác ra “tổng thức” (ư thức, nhận thức, tâm thức) v́ đồng bào và đất nước, tại đây thức được sống và được tồn tại qua tỉnh thức bằng sự tỉnh táo của lănh đạo, bằng sự sáng suốt của lănh tụ. Nhân trí cũng luôn là hành tŕnh khám phá (đi một ngày đàng, học một sàng khôn), luôn là hành tŕnh khai phá (thương người như thể thương thân), luôn là hành tŕnh khai sáng (biết người biết ta) vừa cho trí tuệ lănh đạo, vừa cho đạo đức chính trị.

 

Lănh đạo ĐCSVN thật lạ: mỗi lần đọc ngoại ngữ làm cả nước, toàn dân ôm bụng cười lăn! Họ khám phá ra lănh đạo từ Thủ tướng (ma dze việt nam= made in Vietnam), Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội (phê te bốc = facebook) là vô kiến thức v́ vô giáo dục theo nghĩa chưa bao giờ được đi học đàng hoàng, tử tế nên đă đẻ ra một hệ thống giáo dục quái thai với học giả-thi giả-bằng giả (đây chính là câu chuyện về tŕnh độ). Mà thí dụ điển h́nh nhất là Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng với đề tài tiến sĩ “xây dựng đảng” mà các chuyên gia không biết thuộc chuyên ngành nào? Với giám đốc luận án là ai? Với hội đồng giám khảo có những ai? Với báo cáo phản biện của ai? Với luận án và báo cáo khoa học sau bảo vệ đang được lưu trữ tại đâu? Có hay không khoa học luận, phương pháp luận, lư thuyết luận để xây dựng cấu trúc lư luận khoa học? Trước và trong lúc làm luận án tiến sĩ th́ tham gia trong viện nghiên cứu nào? Đă đóng góp ǵ trong các hội thảo, hội luận, hội đàm, hội nghị quốc gia và quốc tế về chuyên môn, chuyên nghành, chuyên khoa của ḿnh? Hệ chính (chính thống, chính quy, chính nghĩa) của đề tài nằm ở đâu? Và tác giả luận án theo hệ luận ( lư luận, lập luận, diễn luận, giải luận) nào?

 

Tóm lại là tại sao nó lại phản khoa học một cách rất bất chính như vậy? Ở đây chỉ có hai giả thuyết: một là tác giả luận án chưa bao giờ là chuyên gia trong học thuật nên đă bị “tẩu hỏa nhập ma” khi chọn phương án nghiên cứu; hai là tác giả có ư đồ dùng ma đạo mỵ đảng để tạo ma thuật mỵ quyền, mà cụ Tiên Điền đă từng đi guốc trong bụng loại này: “ma đưa lối quỷ dẩn đường!”. Mà câu tiếp theo là “cứ t́m những nẻo đoạn trường mà đi”, nhưng đó là quyền cá nhân của ông tổng bí thư, nhưng xin ông không được dùng mỵ quyền để dẫn dắt Việt tộc vào tà đạo của tử lộ này!

 

Chủ thể lănh đạo phân biệt được các sinh hoạt xă hội rất khác biệt, trong đó nghề nghiệp khác chuyên môn, chức năng khác vai tṛ, với định vị của lănh đạo là chủ động để đấu tranh chống lại ngoại xâm, chống lại bất công. Chủ thể lănh đạo có nội công của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức), có bản lĩnh của hệ liêm (liêm khiết, liêm chính, liêm sĩ), có tầm vóc của hệ chính (chính tâm, chính ngữ, chính nghĩa), làm nên gân cốt lănh đạo qua hệ tài (chân tài, thực tài, anh tài). Đây chính là câu chuyện tŕnh độ của cuộc đối thoại này, và nếu không có tŕnh độ của các hệ này th́ đừng lănh đạo! V́ khư khư lănh đạo chỉ làm tụt hậu đất nước, làm tha hóa xă hội, làm quỵ gục thực lực dân tộc.

 

Chủ thể lănh đạo luôn có ư thức của sự thông minh trong chính sách mà thượng nguồn là phải cân, đo, đong, đếm qua đời sống xă hội, qua sinh hoạt xă hội, qua quan hệ xă hội, bằng thực nghiệm của nghiên cứu, điều tra, điền dă để có khoa học tính của lư nơi mà hợp lư làm nên chỉnh lư. Và, chủ thể lănh đạo phải tra, truy, xét, kiểm lại chính ư thức của ḿnh trước các bất công vẫn c̣n tồn tại trong xă hội, để làm cho bằng được chuyện mà cụ Tiên Điền Nguyễn Du đă dặn con cháu: “Phải lần cho tới tận nguồn, lạch sông” về các điều kiện làm người của dân tộc để thấy, hiểu, thấu, nhân phẩm của Việt tộc.

 

Cụ thể là chủ thể lănh đạo phải vừa chống lại cái sai, vừa tiếp nhận cái đúng; vừa loại bỏ cái xấu, vừa gạt ra cái ác, vừa đón nhận cái lành; vừa xóa tan cái độc, vừa chào đón cái đẹp, cùng lúc chấp nhận giáo thoại tức là lấy đối thoại với nhân dân với giáo khoa chỉnh lư của lănh đạo để thuyết phục quần chúng thấy cái đúng của chính sách làm nên cái trúng ngay trong hành động chính trị. Không như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă “rô bốt hóa” chủ thể lập pháp của chính bà, v́ trên thượng nguồn bà đă bị “đô hộ hóa” bởi một ư đồ nào đó trong Bộ Chính trị với tuyên bố phản chủ thể lănh đạo: “về đặc khu… Bộ chính trị đă quyết rồi, bây giờ quốc hội phải bàn để ra luật…”.

Bà phải nên biết là chủ thể lănh đạo chống lại kiếp “cơm thừa, canh cặn”, tức là chống lại chuyện thí ǵ lượm lấy, cho ǵ ăn nấy, ném ǵ xài nấy, v́ chủ thể lănh đạo phải đủ nghị lực để gạt bỏ bạo quyền, cường quyền, lạm quyền, v́ nó đủ kiên cường để dẹp bỏ tham quyền, tham nhũng, tham ô, v́ nó rất dị ứng với bất công, bất lương, bất tài. Cho nên chủ thể lănh đạo phải biết chấp nhận dấn thân để chống lạm quyền trong lănh đạo, tham nhũng qua quyền lực; chống bất công để xây dựng công bằng; để lật đổ độc tài rồi lập ra công lư mới.

 

Trong thử thách, chủ thể lănh đạo cam nhận: bị bắt bớ để bảo vệ nhân cách lănh đạo; bị tù đày để bảo toàn phong cách lănh đạo. Quy lại, chủ thể lănh đạo thừa nhận: phải có nhân tính trong nhân t́nh,phải có nhân đạo trong nhân sinh, phải có nhân nghĩa trong nhân thế, v́ chủ thể lănh đạo khẳng định nhân bản trong nhân văn, nhân từ trong nhân tri, nhân trí trong nhân lư.

 

Dân (là) chủ mang sự sáng suốt của lănh đạo muốn thay đổi nhân t́nh, và trước hết phải biết thay đổi chính ḿnh, rời bỏ ích kỷ để tiếp nhận nhân tri, rời bỏ cái tôi tự cung tự cấp để đón nhận cái chung trong chuyện lợi ích chung, biết chia sẻ công bằng để sống chung trong công lư. Sự tỉnh táo giúp lănh đạo rời cái tôi của ao nhà, nếu cần rời luôn cái ta của ao làng, để thấy được đại dương, cùng lúc hiểu được các quan hệ giữa các châu lục, để thấu sự vận hành của trái đất, của thế giới. Nhất là sự vận hành của dân chủ, mà bắt đầu là đẩy cổng để đi t́m đa tài, rời bộ này bộ kia của đảng ḿnh để đi t́m đa trí, xa làng để gặp đa hiệu, t́m đến các quốc gia, các châu lục như t́m đến đa năng, hăy học dân chủ của thiên hạ để phát huy dân chủ cho đất nước.

 

Đây chính là câu chuyện tŕnh độ lănh đạo! V́ khi nhân loại tạo ra thể chế dân chủ, để đưa các sinh hoạt chính trị vào đúng quỹ đạo của đạo đức chính trị, tức là đạo đức hóa mọi sinh hoạt lănh đạo, để lănh đạo chính trị phải làm việc trong luân lư của trách nhiệm và bổn phận, sống trong đạo lư hay, đẹp, tốt, lành cùng với dân (là) chủ của ḿnh. Từ đó chính quyền phải nhận trọng trách là phát huy dân chủ cho mọi công dân, nếu chính quyền không làm được chuyện này th́ nó chỉ là tà quyền.

 

Dân chủ là thể chế nhận rơ tiến tŕnh của nhân loại, ngày ngày được mài dũa sắc nhọn trở thành thể chế của lư trí thông minh, tạo nên trí tuệ, thí dụ điển h́nh là ngay trong cổ sử của Hy Lạp là một xă hội có nô lệ và đă bóc lột nô lệ, nhưng thông minh lư trí của Hy Lạp đă biết chế tác ra tư duy chính thể để làm nên các lư luận về tự do, từ đó sáng tạo ra cả một hệ tư tưởng về dân chủ. Chính dân chủ làm chính nghĩa cho tự do của công dân, tự chủ của dân tộc, phải thấy để rơ trong hiện sử (bây giờ và ở đây) trong sinh hoạt chính trị, phải nhận ra là dân chủ ngày ngày trở nên sắc nhọn ngay trong các thể chế độc tài. Đấu tranh v́ dân chủ có ngay trong các chế độ toàn trị, mà không một ư đồ chính trị nào có thể giới hạn chuyện dân làm chủ để dân là chủ của một dân tộc trên con đường đi t́m nhân phẩm. Dân chủ đă hiển hiện rơ trong mạng xă hội qua internet, trong đó các tin tức, các truyền thông, các sự cố ngoài ṿng kiểm soát của chế độ độc đảng, của thể chế độc quyền, trước bị xem là ngoài lề, nhưng giờ đă trở thành chính thống, v́ nó không bưng bít, không tuyên truyền, không tráo luận, không giả dối.

 

Trên mạng xă hội qua internet, nhân dân c̣n biết đi xa hơn tin tức và truyền thông để t́m hiểu về sự thật qua sự cố, mà mạng xă hội c̣n là nơi hội tụ các đ̣i hỏi, các phong trào, các đấu tranh v́ tự do, v́ nhân quyền. Chính quyền độc đảng ngăn chặn nó, cấm đoán nó, truy hăm internet v́ nó đứng chung không những phía sự thật, mà c̣n biết đứng về phía lẽ phải để bảo vệ các nạn nhân của bạo quyền, v́ nó biết đứng về phía nước mắt của dân oan, dân đen, của các nhà đấu tranh v́ dân chủ và nhân quyền…

 

Và, lỗi sẽ biến thành tội trong ngày 12 tháng 6 năm 2018, khi Quốc hội đă cúi đầu bấm nút để thông qua luật an ninh mạng, v́ quá sợ dân là chủ, xuống đường-biểu t́nh-phản luật an ninh mạng mà quư v́ đă đưa xe tăng, thiết giáp vào các thành phố để uy hiếp nhân dân yêu nước chống luật đặc khu, chống luật an ninh mạng. Lấy xe tăng, thiết giáp ra để chống lại sự tiến hóa của tự do truyền thông: đây chính là tŕnh độ (quá thấp) của quư vị ; nơi mà Bộ Chính trị đă “ném đá giấu tay” khi trao quyền lại cho Bộ Công an để đàn áp mạng xă hội. Đây chính là thượng nguồn ngày tàn của ĐCSVN, không những đă phản lại phương tŕnh dân làm chủ để dân là chủ trong xă hội hiện đại; mà luật an ninh mạng c̣n phản lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, phản luôn quy tŕnh tự do của nhân tri trong văn minh của nhân trí.

 

Lư của thức trong đó nhân lư phát huy kiến thức, trong đó nhân tri biết dựa vào nhân trí để có sung lực bảo vệ tính tự chủ của lănh đạo… Tất cả quá tŕnh này phải được Bộ Chính trị nhận diện trong các phong trào đấu tranh của dân oan cho tới các phong trào đ̣i hỏi dân chủ và nhân quyền chống bạo quyền độc đảng. Lư của thức chỉ có với lư trí của yêu nước thương ṇi, v́ đây chính là năng lượng của lư biết thức trước các điều kiện của nhân sinh (dân tộc đang khổ đau và đất nước đang lâm nguy), từ đó hiểu nội chất của hai thực tế này trong xă hội để tạo hạnh phúc cho đồng bào.

 

Bộ Chính trị có thấy rơ các phong trào thiện nguyện cho tới các phong trào bảo vệ các nạn nhân của trộm cướp trên đường phố do các hiệp sĩ thật sự liêm chính, những phong trào tự phát từ lương tri của các chủ thể dân chủ đă xuất hiện? Họ xuất hiện chỉ v́ ĐCSVN đă bất tín và bất tài trong quản lư. Có lư trí để chọn lựa, để quyết định, để hành động, chống vô cảm, phải dẫm lên sự hèn nhát v́ nó vô nhân, phải đạp lên sự thối nát, đây cũng là bài toán luân lư của Bộ Chính trị hiện nay: không chấp nhận một lực lượng công an, cảnh sát, lên hàng triệu người, lại c̣n sử dụng xă hội đen giữa ban ngày để thao túng, khủng bố dân oan, dân đen, dân lành.

 

Lư trí của lănh đạo là bảo vệ công dân và dân tộc qua công bằng, công lư, công pháp, chính đây sự thông thái lư trí để thăng hoa sự sáng suốt trong lănh đạo. Các phong trào dân oan ngày càng được dân tộc hóa và cả nước đều biết, chia sẻ, đồng cảm, song song với đấu tranh v́ dân chủ của nhiều phong trào v́ nhân quyền ngày càng được thế giới hóa được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, các châu lục đă có dân chủ, ngay cả Liên Hiệp quốc. Điều phải nhận định về chính trị học và xă hội học là hành động tự do đấu tranh v́ nhân quyền không bao giờ bị coi rẻ, xem thường, bỏ rơi, bỏ quên mà nó luôn được tôn vinh, và nó ngày ngày được vinh quang hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

 

Nếu Bộ Chính trị ư thức được điều này th́ đừng đàn áp các cuộc xuống đường biểu t́nh của công dân Việt nữa! Từ khi hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại thẳng thừng và sống sượng xâm lấn lănh thổ ta; xâm lăng dân tộc ta qua kinh tế, thương mại, du lịch; xâm lược ta qua chuyện chúng thao túng, giật dây từ Bộ Chính trị tới Trung Ương đảng, nơi mà Tàu tặc tự cho phép bố trí nhân lực lănh đạo của đảng CSVN, từ đó tạo các mê hồn trận kiểu bạn tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt… nhưng vẫn trộm, cắp, cướp, giựt biển đảo của ta, lại c̣n giăng bẫy Bộ Chính trị qua luật đặc khu, luật an ninh mạng. Đây chính là câu chuyện về tŕnh độ lănh đạo, v́ công dân Việt muốn biết mức độ ư thức lănh đạo của các vị ủy viên của Bộ Chính trị tới đâu? Ai là kẻ trung với nước, hiếu với dân như khẩu lệnh thửa xưa của quư vị? Và, ai là kẻ buôn dân bán nước trong Bộ Chính trị? Hăy lột mặt nạ của chúng để cứu nguy cho giống ṇi!

 

Chống diệt vong để chống diệt chủng, trước họa xâm (xâm lấn, xâm lăng, xâm lược) mà ta đă thấy rơ trong bối cảnh lịch sử lâu đời của Việt tộc và đang tiếp tục diễn ra trong hoàn cảnh hiện nay của Việt tộc th́ đó là Tàu họa, với ư đồ của Tàu tặc, bằng thâm ư của Tàu man. Mà man tính trong man rợ có từ tính toán tới hành động, cướp trắng trợn đảo biển Việt cùng lúc gây ô nhiễm qua công nghiệp đày độc chất của chúng đang đầu tư và khai thác ồ ạt ngay trên lănh thổ Việt, mà nhân dân hiểu là có sự thông đồng của các lănh đạo trong ngoài Bộ Chính trị đă bán nước để trục lợi.

 

Chống diệt vong trước mắt là phải nuôi tự chủ bằng thực lực của dân tộc trong quá tŕnh chống thù trong cụ thể là chống tham nhũng, chống luôn bất b́nh đẳng để trực diện chống bất công. Chống tham nhũng toàn diện, chứ không phải chống theo kiểu “đốt ḷ” của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay, mà nhân dân đă nhận ra ngay từ đầu là một cuộc thanh trừng nội bộ, để truy diệt các nhóm tư thù trong hậu đài của quyền bính.

 

Chống diệt vong thật ra cũng là chống lại bạo quyền đang đe dọa, khống chế, đàn áp dân chủ qua bạo lực có mặt dày đặc trong cuộc sống, quư vị hăy tận dụng sức thông minh của đối thoại-đối chất-đối luận. Trong lịch sử của các Bộ Chính trị của ĐCSVN từ khi lập đảng: thông minh đối thoại chưa hề có, đây chính là lúc biến không thành có để giải khổ cho dân, để vượt khó cho nước! Hăy đối thoại với nhân sĩ, với hiền tài của Việt tộc!

 

Chống diệt vong là chống lại bạo quyền phi nhân tính, để chống lại tha hóa vô nhân, chống lại đồi trụy vô luân, bằng thông minh của đối thoại, để xác nhận nhân quyền (quyền làm người với nhân tính, với nhân đạo). Chống diệt vong là chống lại bạo quyền bằng lư của nhân phẩm vừa dựa trên nhân lư, vừa dựa trên nhân trí, làm nên phương tŕnh hợp lư-chỉnh lư-thuần lư để lănh đạo sánh đôi với công bằng, như chính sách song hành cùng đạo đức tổ tiên để bảo đảm nhân phẩm cho Việt tộc. Một nhân phẩm không chấp nhận tà quyền, độc quyền, tham quyền!

 

Chống diệt vong bằng tự chủ của ư chí lănh đạo, bằng quyết tâm với các lư luận nhân lư: tự do trong công bằng và bác ái, từ đó phấn đấu để xă hội công nhận đạo lư tự do-công bằng-bác ái vừa là nguyên tắc, vừa là khuôn mẫu cho mọi hành động xă hội, từ chính quyền tới cá nhân, từ tập thể tới cộng đồng, luôn biết lấy dân là chủ làm động lực cho văn minh của dân tộc. Chống diệt vong phải đến từ nhân lư, có ngay trong nhân tính, xuất hiện từ nhận thức về nhân phẩm, và tư duy của lănh đạo dựa trên nhân luận được hỗ trợ bởi đạo lư, đạo đức, của nhân đạo.

 

Bộ Chính trị mà liêm chính sẽ cho xuất hiện: nhân nghĩa, biết rời bỏ ích kỷ, vô cảm để biết ăn ở có hậu, có ngày mai được chung sống qua công bằng với đồng loại, như công dân có thông minh tôn trọng tiền đồ của tổ tiên, trong hùng lực của dân chủ có trách nhiệm với đồng bào, với cộng đồng nhân loại.

 

Tự chủ của trí là dùng lư trí tự kiểm soát hành vi, tự kiểm định hành động của ḿnh qua trí tuệ và đạo lư, qua trí lực và luân lư, c̣n đối với lănh đạo th́ tự chủ của trí của tự cân bằng các sinh hoạt xă hội, cộng đồng, tập thể theo quy luật công bằng, dựa trên công lư, được hỗ trợ bởi công tâm. Tự chủ của trí của tự giáo dục, qua kiến thức, qua tri thức để có ư thức biết tự giáo dưỡng đạo lư, đạo đức, luân lư cho ḿnh và cho người khác. Không dùng bạo quyền, bạo động, bạo lực v́ chúng chính là nguồn gốc của khổ đau, là bản chất của tà quyền, tự chủ của lư trí là quyền bảo vệ đồng bào và đồng loại để nhận ra chính độc tài, độc quyền, độc đảng, là gốc, rễ, cội nguồn của bất tín, bất tài, bất lương.

 

Tự chủ của trí với quyền đa năng để tự chuyển hóa trong các sinh hoạt chính trị và xă hội, dựa trên đa tài, đa hiệu, đa trí của nhân dân, qua đa nguyên, đa lư, đa đảng của nhân quyền, làm nên dân chủ.

 

Tự chủ của trí biết bảo vệ môi sinh, trong đó có quyền bảo toàn môi trường sống, như chính bảo quản để cuộc sống, chống ô nhiễm môi trường và chặn ngay trên thượng nguồn các tà quyền, các công nghiệp ngày ngày gây thảm họa môi sinh, đe dọa cả nguồn sống lẫn sự sống của bao thế hệ, với hậu quả khủng khiếp của tập đoàn âm binh Formosa, với sự cấu kết với bọn lănh đạo âm binh lẩn lách từ trung ương đến địa phương của ĐCSVN.

 

Hăy bắt đầu bằng sự cẩn trọng dựa trên phương tiện tốt để tránh các hậu quả xấu, cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân tính, biết chọn lựa cứu cánh tốt với phương tiện tốt cùng lúc biết bảo vệ mọi giá trị của nhân phẩm.

 

Cẩn trọng với các giá trị tới đạo đức, tránh giết chóc, thảm sát, khủng bố để biết bảo vệ mọi giá trị của nhân đạo. Cẩn trọng v́ cộng đồng, v́ xă hội, v́ đồng bào, v́ đồng loại, chớ không phải cẩn trọng chỉ v́ vị kỷ cá nhân lănh đạo của ḿnh (đây cũng là chuyện tŕnh độ trong Bộ Chính trị). Chống vô cảm, nếu vô cảm là thờ ơ, lănh đạm, tức là câm, mù, điếc trước các khổ đau, đánh mất đi mọi cảm xúc, v́ chính vô cảm đă phản lại các giá trị đạo đức và phản lại cả sự thông minh của ư thức là nơi tiếp nhận kiến thức. Là ủy viên của Bộ Chính trị mà hằng ngày ăn no ngủ yên với bao triệu dân oan không đất, không nhà, lang thang như “bụi đời”, buồn tủi như  ”oan hồn”, th́ đừng làm ủy viên nữa! Hăy rút lui càng sớm th́ dân càng bớt khổ, đất nước càng bớt đau.

 

Tỉnh thức, với ư thức độc lập, với tâm thức dân tộc của nhân phẩm Việt, tức là biết đứng về phía dân oan, không chấp nhận và không cho phép các lực lượng bạo quyền dưới quyền của các vị là công an, cảnh sát, hợp cùng các lực lượng tà quyền là côn đồ, du đảng của xă hội đen đánh đập, trấn áp, bạo hành với dân oan, để khỏi phải thấy chính nhân phẩm của quư vị bị xúc phạm. Hăy biết đứng cùng với các nạn nhân của cưỡng hiếp, của bạo dâm, có cả ấu dâm và làm ra luật nghiêm minh nhất để bảo vệ tới cùng nhân phẩm của các nạn nhân, không thấy được nhiệm vụ này th́ có mặt hoặc lập ra Bộ Chính trị để làm ǵ?

 

Hăy quyết tâm chấn chỉnh hệ thống giáo dục như để chuột tộc với Việt tộc qua các chuyện học tṛ bạo động với thầy cô, thầy cô bạo hành với học sinh, trong bối cảnh vô giáo dục ngay trong giáo dục, thế mà vẫn bám ghế trong Bộ Chính trị th́ nhân trí của quư vị ở đâu? Tỉnh thức tức là mỗi lần chứng kiến thực tế của mua bằng bán cấp qua học giả-thi giả-bằng giả để sau đó là mua chức bán quyền ngay trong ĐCSVN, th́ quư vị có thấy nhân tri của chính của quư vị bị trừ diệt không?

 

Tỉnh thức trong lănh đạo là phải chặn đứng ngay bi cảnh một xă hội bị mù ḷa v́ tiền bạc, vật chất: con cái ruồng rẫy cha mẹ, anh chị em giết hại nhau ngày ngày v́ của cải, thế mà quư vị vẫn bám chức, ôm quyền th́ nhân cách của quư vị có c̣n không? Nếu là lănh đạo th́ phải chặn ngay chuyện buôn thần bán thánh, các nhà sư giả tín để giả mạo qua cửa Phật để làm tiền, để trục lợi, thông đồng với các vị lănh đạo trong ĐCSVN, chúng khai thác chuyện làm chùa-xây chùa-lễ chùa để trục lợi qua “phước sương”, hăy xem lại nhân từ của của quư vị đă bị bóp chết chưa?

 

Tự tin nhận thức tức là mỗi lần quư vị chứng kiến thực cảnh của những kẻ có thực tài của dân tộc phải bỏ nước ra đi, nguyên khí của quốc gia bị đánh quỵ ngay trong quốc nạn của tiền tệ-hậu duệ-quan hệ được nuôi dưỡng bởi chính ĐCSVN của quư vị, th́ quư vị có thấy nhân trí của chính quư vị bị thắt cổ không?

 

Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng kiến thực trạng của độc đảng của quư vị sinh ra độc quyền, để tham quyền đẻ ra tham nhũng trong ĐCSVN, luôn chối từ đối thoại để đối luận với trí thức, với chuyên gia th́ quư vị có thấy nhân luận của chính quư vị bị thiêu rụi không? Tự tin nhận thức tức là mỗi lần chứng kiến bi kịch của cả dân tộc đang bị bần cùng hóa, cả một xă hội đang bị đồi trụy hóa, cả một đất nước đang vào quỹ đạo diệt vong hóa bởi Tàu tặc, th́ nhân cách lănh đạo của quư vị có c̣n được nhân dân tôn trọng không?

 

Phản tỉnh là kết quả tất yếu của tỉnh thức, nơi mà tri thức luận đă làm tụ diểm cho phân tâm học và khoa học năo bộ hiện đại để làm rơ phân tích: chính môi trường làm thay đổi, làm thông minh hóa tư duy rồi hành động của mỗi cá nhân, mỗi lănh đạo, mà ông bà ta đă giúp ta mở cửa cho trí tuệ: thời bắt thế, theo thời phải thế, để lănh đạo phải hiểu thấu: thời (thông) bắt thế (minh), theo thời (sáng) phải thế (khôn). Nếu không thông, không minh, không sáng, không khôn th́ đừng lănh đạo! Th́ đừng làm khổ dân, hại nước nữa!

 

Tổ tiên ta c̣n nói rơ hơn “Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực ḿnh”, trong lănh đạo chính trị th́ bực ḿnh chính là hại ḿnh trong hệ hại (hại dân tộc, hại đất nước, hại tiền đồ tổ tiên). Mà muốn tránh hệ hại này khi đă là ủy viên của Bộ Chính trị th́ phải bắt đầu bằng thực địa trong hành vi, thực nghiệm trong hành tác, và thực tế trong hành động, chỉ xin mỗi ủy viên của Bộ Chính trị bỏ ra một ngày cho mỗi bi kịch dân tộc, cụ thể giành một ngày trọn cho hệ thực (thực địa, thực nghiệm, thực tế) để chế tác ra hệ hành (hành vi, hành tác, hành động) v́ nhân trí của mỗi ủy viên trên sự thực của đồng bào, trong sự kiện của đất nước. Xin dành một ngày trọn cho từng thành phần xă hội sau đây:

 

Một ngày trong dân oan, quư vị không cần rời Hà Nội, họ đang tủi nhục đi đ̣i công lư v́ bị cướp đất, cướp nhà, họ ở gần quư vị lắm! Trên đường phố, trong công viên, ngay trung tâm đang hét đứng, khóc ngồi, cạnh kề các trụ sở của chính quyền, của ĐCSVN.

 

Một ngày trong bịnh viện, để thấy bịnh nhân than đứng, khóc chờ, để được chăm sóc, từ phụ lăo tới trẻ con, nằm la liệt trên giường, dưới đất. Quư vị không cần rời xa thành phố, cứ đến các bịnh viện lớn nhỏ để xem y tế của đất nước này ra sao, với bà bộ trưởng vừa tiêm thuốc chích ngừa chết người, vừa buôn thuốc giả chống ung thư, có một không hai trên thế gian này.

 

Một ngày trong nhà tù, chốn lao lư mà các tù nhân đấu tranh v́ dân chủ và nhân quyền bị nhốt cùng với tù h́nh sự, nơi mà các con dă thú c̣n không chịu nổi tất cả nhục h́nh mà các tù nhân phải gánh chịu, nơi mà quư vị cứ khư khư tuyên bố với các hội đoàn, các chính phủ bên ngoài là, Việt Nam không có tù nhân lương tâm! Và ai cũng biết là kẻ tuyên bố câu này không hề có lương tâm!

 

Một ngày trên Biển Đông, làm ngư dân để cùng ngư phủ chịu cảnh bắn giết của Tàu tặc, chớ không phải “tàu lạ” như quư vị tuyên bố một cách thật đớn hèn! Có mặt trên Biển Đông để mắt thấy, tai nghe về chuyện đi biển đánh cá giờ thành đi không trở lại, ngay trên lănh hải của quê hương Việt.

 

Một ngày tại Vũng Án, để thấy cả một vùng biển nuôi bao triệu đồng bào, giờ thành biển chết, trong nhiều năm, qua nhiều đời, và biển chết làm người quỵ gục theo: bỏ biển, bỏ quê, bỏ nhà lang thang trong kiếp lao nô tại Lào, tại Trung quốc… với kiếp cơm thừa, canh cặn, họ bị bỏ quên cho đến bao giờ?

 

Một ngày trên miền cao, với trẻ em đi học qua các tử lộ của thác đổ, sông dữ, phải ăn lá, ăn củ qua ngày như súc vật, mà không biết bao giờ mới được chính quyền đoái hoài tới để được nuôi dưỡng, học hành b́nh thường, bao giờ mới thực sự được làm người?

 

Một ngày trong khu ổ chuột, mà nhân dân của quư vị sống trong chật chội “như chuột”, sống trong thiếu thốn trăm bề, thức khuya, dậy sớm kiếm cơm cũng không đủ, một nắng hai sương kiếm tiền cũng không xong.

 

Một ngày trong đồn công an, nơi mà nhân dân xem như địa ngục diện tiền, nơi mà con người đă là súc vật để bị tra tấn, nơi mà Việt Nam hiện nay theo thống kê là nơi có số tử vong cao nhất so với các đồn công an của thế giới, nơi mà công an là tra tấn viên không nhân tính, là đao phủ thủ không nhân tri, luôn được ĐCSVN của quư vị bao che.

 

Một ngày trên đồng ruộng của nông thôn bị ngập mặn của miền nam vựa lúa cho cả nước, nơi mà nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trong nghiệp ngă mà vẫn không sao cứu được đất, cứu được thân.

 

Một ngày trong trường học, tùy quư vị chọn tiểu học hay trung học, tiểu học th́ cô giáo đày đọa học sinh, uống nước giẻ lau bảng; c̣n trung học th́ thầy bạo hành tṛ, ngoại phố th́ tṛ bạo động thầy, trong một nền giáo dục bị điên loạn hơn trầm cảm.

 

Một ngày trong các nơi trác táng, từ rượu bia đến nghiện ngập, từ bài bạc tới măi dâm, để thấy cho rơ là quư vị không hề có một chính sách chống các tệ đoan xă hội, v́ không có quyết tâm. Ngược lại các đồng chí của quư vị lợi dụng chuyện mua chức bán quyền để mua người bán nghiện trong một xă hội ngày ngày lấy tha hóa để chôn vùi nhân cách.

 

Một ngày trong các chợ búa, để thấy dân ta tại sao lại thành dân đen qua giá cả tăng vùng vụt, lạm phát trong ma đạo không lối ra, nhân dịp đó quư vị chứng kiến luôn cảnh: thực phẩm bẩn, ẩm thực độc, đang gây ra bao ung thư cho đồng bào ḿnh, đang phải sống trong tử địa với số lượng người ung thư cao hàng đầu của thế giới hiện nay.

 

Nơi này rồi tới nơi kia trên đất nước nhé quư vị ủy viên! Lấy hệ thực (thực địa, thực nghiệm thực tế) làm con ngươi, lấy hệ hành (hành vi, hành tác, hành động) làm đôi chân, từ đó đi t́m nhân phẩm cho Việt tộc. Quư vị mà không làm việc này, th́ tôi chắc chắn là quư vị không có hệ liêm (liêm sỉ của lănh đạo làm nên liêm chính của chính sách, làm ra liêm khiết của chính thể).

***

Tôi vẫn nhớ hai câu chuyện của lănh đạo chính trị, một trong thế kỷ hai mươi khi tướng De Gaule nhận chức tổng thống, có mời văn sĩ Malraux cùng nhận chức bộ trưởng Bộ Văn Hóa, và cả hai đều đồng ư kết luận để có tâm giao trong chính sách là: “Nếu đă hiểu hết nổi khổ niềm đau của dân tộc, th́ phải triệu tập tất cả hiền tài quốc gia và quốc tế để phục vụ cho dân tộc”. Câu chuyện thứ hai ngay đầu thế kỷ hai mươi mốt này, giữa thủ tướng tài ba của Pháp quốc là Rocard và hiền triết Ricoeur, cả hai cùng thao thức về đạo lư chính trị, trong đó một dân tộc luôn có cùng một ḍng sinh mệnh với nhân loại, và cả hai đă tâm giao đắc khí trong mô thức: “Cái đúng của chính sách chính là cái trúng của nhân tính, và cả hai có thể làm nên cái đẹp của một dân tộc, cái hay của một đất nước!”

 

Chào quư vị ủy viên của Bộ Chính trị, chúc quư vị tỉnh táo để thương dân, sáng suốt để bảo vệ tổ quốc, c̣n tuệ giác để không tiếp tục làm suy kiệt nhân phẩm của Việt tộc!

_____

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie, Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á; Cố vấn Chương tŕnh chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc; Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa, Paris; Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bạn có thể t́m hiểu thêm qua các công tŕnh nghiên cứu của VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa) qua www.facebook.com/vungkhaluan/

 

Trích: Tiếng Dân 18.06.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                      

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com

 

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục