DC&PT - Thời Sự 2018

Đặng Văn Hiến & Chúng ta

FB Nguyễn Tiến Tường

 

Tôi đă viết quá nhiều về Đặng Văn Hiến. Về thân phận, về luân . Về tất cả những thể viết. Hiến vẫn bị tuyên y án tử. một người viết, chúng tôi phải theo đuổi đến tận cùng một thân phận. Phải đi hết lương tri tâm khảm của ḿnh cho không quyền năng được lựa chọn kết cục.

Tôi để ư chi tiết vị chủ tọa HĐXX nhắc nhở nhiều lần rằng Hiến 7 ngày để xin Chủ tịch nước ân . nghĩa , bản thân ông lẽ cũng day dứt với bản án này. Nhưng cũng lẽ, ông cũng như chúng ta, nhiều lúc đă không để lương tri vượt qua tấm áo chức sự.

Nếu chúng ta Hiến, tôi không chắc thể làm khác. Chúng ta làm sao hiểu nỗi niềm của con người dắt díu vợ con từ Lạng Sơn vào tận Tây Nguyên khai khẩn làm ăn t́m cuộc sống mới. Chúng ta cũng rất khó chịu đựng được 8 năm ṛng công ty Long Sơn xuống hủy hoại tài sản, hết lần này đến lần khác. Hiến, đă từng chịu đựng. Lần cuối cùng giữa đêm đen.

Hiến đă bắn chỉ thiên rồi. Tức trong tận cùng bi kịch, Hiến vẫn muốn người ta thoái lui, không muốn mọi việc đổ bể. Nhưng, người ta vẫn đẩy Hiến vào thế cùng đường ! Ṭa đă bác lập luậnphạm tội trong trạng thái kích động mạnh chúng ta đều thấy rất thực tế, rất hợp .

Chúng ta, tức UBND tỉnh Dak Nong, phần thiếu nhất của phiên ṭa này. Nơi đă thừa nhận đă thiếu sót trong việc cấp đất thiếu tọa độ thực tế cho Long Sơn. quan trọng quy định Long Sơn thỏa thuận bồi thường, nhưng đă không ngó ngàng trong ṛng 8 năm trời. để xung đột lên đến đỉnh điểm.

Sẽ không cần một phiên ṭa, nếu chỉ dùng để quy kết một số phận. Chúng ta cần những phiên ṭa để soi xét căn nguyên. Để thấu đạt đến cùng luân . Khi đó, luật pháp mới tính thuyết phục.

Tước đoạt mạng sống của Hiến quá dễ, nhưng lấy một bản án lạnh lùng để điều chỉnh xung đột đất đai sẽ không hiệu quả. Căn nguyên của , sự chủ quan lỏng lẻo của chính sách. Đây mới tín hiệu đưa đường cho những bi kịch t́m tới những thân phận mọn, vốn chỉ mưu cầu sự thăng b́nh.

Tước đoạt mạng sống của Hiến quá dễ, nhưng không thấu đạt căn nguyên, sẽ c̣n nhiều Đặng Văn Hiến khác. không thấu đạt căn nguyên, bi kịch sẽ t́m tới bất kỳ ai trong chúng ta.

Nh́n về một thân phận, Hiến xứng đáng được khoan hồng!

Trích: Tiếng Dân 13.07.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                                     

                                          

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục