DC&PT - Thời Sự 2018

 

NHÂN DÂN ĐĂ ĐIỂM MẶT VÀ LỊCH SỬ SẼ GHI TÊN

NHỮNG TỘI ĐỒ DÂNG GIANG SƠN VIỆT NAM

CHO TÀU CỘNG

VÀ ĐẨY DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO BẮC THUỘC

 

PHẠM Đ̀NH TRỌNG

 

1988. Với lệnh trói tay chiến sĩ Việt Nam giữ đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa không được nổ súng chống trả quân Tàu Cộng tràn lên cướp đảo, Lê Đức Anh, Bộ trưởng bộ Quốc pḥng nhà nước cộng sản Việt Nam đă dâng Gạc Ma cho Tàu Cộng và biến 64 chiến sĩ Việt Nam giữ Gac Ma thành tấm bia sống cho lính Tàu Cộng thảm sát.

 

1990. Nguyễn Văn Linh, đảng trưởng cộng sản Việt Nam dẫn đầu đoàn hàng thần sang Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tàu Cộng kí cam kết Thành Đô chấp nhận sự bảo kê của Tàu Cộng cho sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam trước băo táp của thời đại đang cuồn cuộn nổi lên quét sạch băi rác cộng sản của lịch sử khỏi đời sống chính trị loài người. Cam kết Thành Đô đă mở ra một thời Bắc thuộc mới đau đớn của dân tộc và ô nhục của lịch sử Việt Nam.

 

2001. Nông Đức Mạnh, đảng trưởng cộng sản Việt Nam kí Tuyên bố chung với đồng cấp Tàu Cộng Giang Trạch Dân, cam kết đón Tàu Cộng vào khai thác bô xít Tây Nguyên. 2009, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nhà nước cộng sản Việt Nam tuyên bố: Khai thác bô xít Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đă rước hàng sư đoàn quân Tàu Cộng mặc bộ đồ công nhân trá h́nh là những lao động khai thác bô xít vào chiếm lĩnh Tây Nguyên, biến điểm cao chiến lược Tây Nguyên thành đất nhượng cho Tàu Cộng, người Viêt không được lai văng đến.

 

2006. Là Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng kí quyết định thành lập khu kinh tế Vũng Áng. 2008, là Trưởng ban Quản lư Khu kinh tế Vũng Áng, Vơ Kim Cự đă kí vượt thẩm quyền cấp phép cho Công ty Hưng Nghiệp Formosa đầu tư dự án Nhà máy liên hợp luyện gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương với thời hạn 70 năm. Hưng nghiệp Formosa thương hiệu là doanh nghiệp Tàu Đài Loan nhưng tiền đầu tư vào Vũng Áng, công nghệ và con người đổ bộ vào Vũng Áng là Tàu đại lục. Sau bức tường sừng sững, Vũng Áng đă trở thành lănh địa riêng của Tàu Cộng, thành căn cứ quân sự, thành pháo đài cắt đôi đất, cắt đôi biển Việt Nam.

 

Xả thải giết chết sự sống của biển Việt Nam, Formosa là thảm họa khủng khiếp, lớn lao, lâu dài của sự sống trên đất nước Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Vơ Kim Cự là những tội đồ dâng Vũng Ánh cho Tàu Cộng cũng là tội đồ giết chết sự sống Việt Nam.

 

2018. Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc do Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ tŕ soạn thảo được tŕnh ra Quốc hội. Toàn bộ nội dung luật, cách diễn đạt của luật cho thấy luật chỉ hướng về Tàu Cộng, luật làm ra chỉ để dành ba vùng đất yếu huyệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trên ba miền đất nước Việt Nam dâng cho Tàu Cộng trong 99 năm. Để giấu giếm ư đồ đó, trong từ ngữ, luật né tránh tuyệt đối nhắc đến tên Tàu Cộng và tên Tàu Cộng được thay bằng “nước chung đường biên giới với Quảng Ninh”.

 

Qua chỉ lệnh của Chủ tịch Quốc hội Thị Kim Ngân với ủy ban Thường vụ Quốc hội:. “Bộ Chính trị đă kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”, cho thấy luật mở ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để đón Tàu Cộng vào Việt Nam là ấp ủ, là hoài thai từ bộ Chính trị mà đứng đầu là đảng trưởng

Nguyễn Phú Trọng và luật đă được đảng trưởng cùng bộ Chính trị xét duyệt, xác quyết rồi chỉ c̣n thủ tục đưa ra Quốc hội để hợp thức hóa mà thôi.

 

Dù ḱ họp Quốc hội lần này hay ḱ họp Quốc hội lần sau bấm nút cho ra đời luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc, xẻ đất, xẻ biển, xẻ thịt cơ thể Tổ quốc Việt Nam nhượng cho Tàu Cộng 99 năm, 70 năm hay 50 năm, đánh đổi lấy sự bảo hộ của Tàu Cộng cho sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam th́ Nguyễn Phú Trọng, Thị Kim Ngân, Nguyễn Chí Dũng cùng những ông nghị, bà nghị cộng sản bấm nút chấp thuận dự luật này đều là những tội đồ ô nhục của giống ṇi Việt Nam, những tội đồ kế tiếp sau Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Vơ Kim Cự. Tội đồ bán nước!

10/06/2018

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                        

hay       www.dcvapt.net               

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com

 

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục