DC&PT - Thời Sự 2018

Đại cục bán nước

Phạm Đ́nh Trọng

 

Dân gian ta câu: Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa để chỉ hạng người ăn chơi th́ giỏi, nói năng bẻm mép th́ hay nhưng làm th́ dở. Quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam không phải chỉ làm dở, làm đâu hỏng đấy đến lời nói cũng ngô ngọng, ngớ ngẩn. Mở mồm ra nói bộc lộ một nền tảng văn hóa thấp kém, một nhân cách hèn mọn, một cách công dân thiếu vắng.

Với mọi công dân b́nh thường th́ ḷng yêu nước luôn thường trực trong ư thức, trong t́nh cảm. Với ḷng yêu nước, một núm cát của đất đai Tổ quốc cũng mang hồn thiêng của cha ông, cũng hương hỏa thiêng liêng của cha ông để lại không lớn hơn, hệ trọng hơn núm cát mang hồn thiêng ông tổ tiên, chủ quyền lănh thổ quốc gia.

Để cho khách du lịch Tàu Cộng mặc áo vẽ bản đồ Trung Hoa h́nh lưỡi liếm hết biển Đông của lịch sử Việt Nam nghênh ngang đi trên đường phố Việt Nam đă việc làm tồi tệ, không thể chấp nhận được của ngành du lịch, của an ninh cửa khẩu nhà nước cộng sản Việt Nam. Tồi tệ từ người làm việccửa khẩu đến người làm quản cấp nhà nước.

Càng tồi tệ hơn khi người đứng đầu bộ máy quản du lịch nhà nước cộng sản Việt Nam, một người vóc dáng bắp nh́n nhận chủ quyền lănh thổ quốc gia bị xâm phạm, bị cưỡng chiếm chỉ sự cố nhỏ khi con người bắpvị trí Tổng cục trưởng Du lịch nói về những khách du lịch Tàu Cộng thách thức người dân Việt Nam, xâm lănh thổ Việt Nam bằng những chiếc áo in h́nh bản đồ Trung Hoa với cái lưỡi liếm cả biển Đông của Việt Nam: Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục.

Từđại cụcchính từ những kẻ rắp tậm cướp biển Đông của Việt Nam phun ra vừa lừa mị, bịp bợm, vừa trịch thượng, xấc xược dạy bảo lănh đạo đảng nhà nước cộng sản Việt Nam. Đưa hạm đội lớn, hạm đội nhỏ vào sâu vùng biển Việt Nam. Cấm dân Việt Nam đánh trên biển Việt Nam. Cướp tài sản, bắn giết dân lành Việt Nam. Ngang nhiêm xâm phạm chủ quyền lănh thổ Việt Nam gây những tội ác tày trời đó rồi Tàu Cộng răn dạy những người đứng đầu nhà nước cộng sản Việt Nam rằng: Không để những chuyện nhỏ đó ảnh hưởng đến đại cục.

Kẻ cướp coi tính mạng người dân Việt Nam, coi lănh thổ của Tổ quốc Việt Nam chỉ chuyện nhỏ. Nước nhỏ chư hầu phải biết cam phận, phải biết hiếu ḥa với nước mẹ mới việc lớn, mới đại cục. Không ḷng yêu nước làm sức đề kháng, lời bịp bợm, xấc xược của kẻ xâm lược đă thấm vào máu con người bắpvị trí đứng đầu ngành du lịch nhà nước cộng sản Việt Nam. Nay với tâm thức chư hầu, tâm thức lệ, con người chỉ thấy bắp, không thấy năo, không thấy tim lại phun ra lời bịp bợm xấc xược của kẻ xâm lược để răn dạy người dân Việt Nam: Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục.

Quyền làm chủ đất nước của người dân Việt Nam đă bị đảng cộng sản cầm quyền tước đoạt. Đảng phân chia, ban phát quyền lực tước đoạt của dân cho quan chức của đảng. Người dân chỉ c̣n biết đau đớn nh́n đội ngũ quan chức cướp quyền lực của dân chỉ làm những việc hại dân, hại nước người dân phải xót xa nhận ra một đại cụcđội ngũ quan chức đó : đại cục bán nước. Bán nước từ trong tâm thức.

Trích: Tiếng Dân 20.05.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com  

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục