DC&PT - Thời Sự 2018

 

MỘT CHNH QUYỀN QUI GỞ

 

PHẠM ĐNH TRỌNG

 

Người dn lương thiện nặng lng với vận nước hưng vong, chỉ đơn độc, lặng thầm v n ha bộc lộ chnh kiến trn Facebook v tham gia biểu tnh đi giữ gn mi trường trong lnh của đất nước th bị ta n nh nước cộng sản kết tội lật đổ chnh quyền nhn dn v bị kết n 14 năm t d khng c bất cứ bằng chứng no về tội lật đổ.

 

Cả một đm thanh nin hư hỏng xi ma ty bị ngất xỉu phải đưa vo bệnh viện cấp cứu th lập tức ph chủ tịch H Nội ko cả bộ sậu một đm gim đốc sở, gim đốc Y tế, gim đốc Lao động Thương binh X hội vội v đến bệnh viện, vồ vập, n cần, tru mến thăm hỏi.

 

Đứng trước tuổi trẻ bệnh hoạn ma ty, đm quan chức cộng sản khp np cung knh như đứng trước những anh hng thời đại Hồ Ch Minh rực rỡ rồi tay nng phong b, thn thiết knh tặng tiền, khuyến khch lớp trẻ cứ nm tuổi trẻ huy hong vo ma ty.

 

Cứ ma ty đi, đừng đi dn chủ, nhn quyền.

 

Cứ ma ty đi, đừng quan tm đến biển Đng của tổ tin ta đang bị giặc Tầu chiếm đoạt, đang hng ngy bắn giết dn ta đnh c trn biển của ta.

 

Cứ ma ty đi, đừng bận tậm đến tm hồn Tu, tư tưởng n lệ Tu đang sai khiến quan chức nh nước cộng sản.

 

Cứ ma ty đi, đừng lo ngại hng ha Tu đang giết chết nền kinh tế Việt Nam, đang đầu độc con người Việt Nam.

 

Cứ ma ty đi, đừng băn khoăn g về lũ giặc Tu đang ồ ạt đổ vo nước ta, đang lm chủ nhiểu vng lnh thổ đất nước ta, đang nghnh ngang mặc o in hnh lưỡi b đi trn đường phố ta.

 

Cứ ma ty đi hỡi tuổi trẻ anh hng của thời đại Hồ Ch Minh rực rỡ.

 

Tuổi trẻ cứ say ma ty đi để nh nước cộng sản rảnh tay đưa cả giống ni Việt Nam vo n lệ Tu Cộng.

 

Một chnh quyền qui gở của lịch sử Việt Nam.

 

22.09.2018

Mục Thời sự Tạp ch Dn chủ & Pht triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dn Chủ v Pht Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục