DC&PT - Thời Sự 2018

 

NẾU CỘNG SẢN THẢ ANH THỨC...

Pham Doan Trang

 

Hôm nay là sinh nhật anh Trần Huỳnh Duy Thức, ngày anh tṛn 52 tuổi và cũng là sinh nhật thứ 10 của anh trong tù.

 

Những nỗ lực vận động để nhà nước cộng sản trả tự do cho anh chưa thành công, chủ yếu v́ lư do “Đảng và Nhà nước” chỉ thả nếu anh chấp nhận ra nước ngoài - như thế anh sẽ mất vai tṛ biểu tượng, lănh tụ tinh thần của phong trào đấu tranh v́ dân chủ cho Việt Nam. C̣n anh th́ kiên quyết không cho chúng thoả nguyện.

 

Trong trường hợp anh Thức nhất định không chấp nhận “tự do và lưu vong”, trong khi nhà cầm quyền v́ một sức ép hay nói đúng hơn, một lợi ích quá lớn nào đó, không thể không thả anh, th́ theo bạn, chúng sẽ làm ǵ?

 

Tôi cho rằng chúng sẽ trả tự do cho anh trong t́nh trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần không c̣n minh mẫn nữa. Nghĩa là chúng sẽ thả anh sau khi bảo đảm rằng chúng vô hiệu hoá được tinh thần và vai tṛ biểu tượng của Trần Huỳnh Duy Thức: Chúng sẽ làm cho anh phải mất trí, tâm thần hoang tưởng; không loại trừ khả năng chúng đầu độc, ám sát anh.

 

Các bạn đừng nghĩ tôi đang tưởng tượng và nói ra những điều độc ác. Cách đây 5-6 năm trở về trước nữa, tôi cũng như đa số những người dân Việt Nam b́nh thường và lương thiện khác, không bao giờ tin đảng Cộng sản và lực lượng pḥ đảng có thể làm những điều tàn bạo và bẩn thỉu vượt ngoài sự h́nh dung của con người.

 

Bây giờ th́ tôi tin rồi, tin chắc rằng cộng sản là bất cần thủ đoạn, không từ một việc ǵ dù độc ác và vô nhân nhất, miễn là chúng có lợi. Hăy nhớ: Không bao giờ cộng sản chịu thua dân, không bao giờ cộng sản chấp nhận thua thiệt (chỉ trừ trong quan hệ với quan thầy Bắc Kinh của chúng).

 

Nên cái kịch bản chính quyền cộng sản trả tự do mà không đày anh Trần Huỳnh Duy Thức ra nước ngoài luôn mang một “hàm ư chính sách” rằng chúng sẽ giết hoặc làm anh bệnh tật vĩnh viễn.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157165314003322&id=641613321

 

29.11.2018

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục