DC&PT - Thời Sự 2018

Về việc “nhứt thế hóa”

hai chức danh “tổng bí thư” và “chủ tịch nước”

 

FB Trương Nhân Tuấn

 

người hỏi ư kiến của tôi về nhận định của ông Trương Huy San về việcnhứt thế hóahai chức danhtổng thưchủ tịch nước”.

Ư kiến của tôi dặt trên những nhận định của nhà báo Trương Huy San. Những nhận định của nhà báo này về tínhchính danh”, về nềncộng ḥa”, về chế độbán tổng thống”… chưa tương ứng với những định nghĩa thông thường.

Trong các chế độ cộng ḥa, quyền lực không kế thừa quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tính chính danh của quyền lực được bảo đảm bằng sự chuẩn nhận của toàn dân, qua h́nh thức phổ thông đầu phiếu.

Trên quan điểm này th́Việt Nam, tất cả các quan chức nắm quyền lực trong nhà nước không ai chính danh”. Chủ tịch nước, Thủ tướngđược Quốc hội bầu lên nhưng tất cả các đại biểu Quốc hội đều người của đảng hay do đảng đề cử. Đây nguyên tắcdân chủ tập trungcủa h́nh nhà nước Viết VN ( TQ) áp dụng từ nhiều thập niên qua. Mọi quyền lực nhà nước đều nằm trong tay đảng.

Nhưng nếu nhận định trên bản Hiến pháp của nhà nước Cộng ḥa XHCN Việt Nam, “đảng lực lượng lănh đạo nhà nước hội”. Th́ người đứng đầu đảng, tức vị Tổng thư, người lănh đạo nhà nước hội. Đây tínhchính danhcủa Tổng thư đảng, (theo h́nh tổ chức nhà nước Viết).

vậy nói rằngNhất thể hoá tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối caoViệt Namcủa Trương Huy San không đúng.

Ta thí dụ ông Nikita Khouchtchev ngày trước vốn Tổng thư, chỉ nắm chức Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, tức Thủ tướng, trên nguyên tắc đứng hàng thứ ba trong hệ thống quyền lực viết. Thực tế th́ ông này mới người đại diện cho Liên , về mọi mặt đối nội lẫn đối ngoại.

Ư kiến vềnền cộng ḥa”, theo tôi, VN ( TQ) không phải những nhà nước xây dựng trên nền tảngcộng ḥađúng thực chất.

Nềncộng ḥađược xây dựng lên nhằm đối lập với các chế độ phong kiến đế quyền. Quyền lực trong chế độ cộng ḥa không kế thừa (như trong chế độ phong kiến đế quyền).

Quyền lực nhà nướccác quốc gia như VN TQ đều tập trung vào đảng. Đảng thể hiện như mộtchân mạng thiên tử”, các đảng viên thế hệ này qua thế hệ khác cứ thay thế lẫn nhau tiếm quyền của nhân dânthay trời hành đạo”. Tức quyền lực nhà nước lại đượckế thừatrong đảng, như dưới thời phong kiến đế quyền. Điều này trái ngược với khái niệmcộng ḥa”.

Về chế độbán tổng thống”, đều này cần được nhà báo Trương Huy San định nghĩa rệt. Bởi , nếu chế độbán tổng thống nghĩa như “semi présidentielcủa Pháp. Theo đó chế độ này chế độ hỗn hợp giữa h́nhtổng thống chếđại nghị chế”. Tổng thống được bầu theo thể thức trực tiếp phổ thông. Tổng thống đặc quyền riêng biệt một nội các (chính phủ) chịu trách nhiệm trước quốc hội.

Tức việcnhất thể hóahai chức danhtổng thưchủ tịch nướccủa VN ( TQ) không chút quan hệ nào với chế độ “semi présidentielcủa Pháp hết cả.

Ư kiến của tôi, việcnhất thể hóahai chức vụ Tổng thư Chủ tịch nước, nếu xảy ra trong thời gian tới, một quá tŕnh “logic” từng bước rập khuôn theo h́nh tổ chức nhà nước của Trung Quốc.

VN luôn một bản sao không hoàn chỉnhcủa TQ từ thời lập quốc cho tới nay (ngoại lệ với VNCH 1954-1975). Từ khi cuộc chiến biên giới 1979, tâm người dân VN nhiềunhạy cảmđối với TQ, mặc dầu quan hệ ngoại giao hai bên thiết lập lại với những cam kết của lănh đạo cấp cao “4 tốt 16 chữ vàng”. vậy lănh đạo CSVN cố ư “làm khácvới TQ để nhân dân không dị nghị, như duy tŕ nguyên tắctứ trụ”, quyền lực phân bổ đồng đều giữa 3 chức danh với ba miền. Vị tổng thư đóng vai tṛnhiếp chánhkiểm soát cân bằng quyền lực.

vậy tôi rất hoài nghi (sẽ trở thành hiện thực) các nhận định về khả năngcải cách chế độcủa nhà báo Trương Huy San. Việcnhất thể hóacủa TQ đến nay đă sinh ra một Tập Cận B́nh, với quyền lực tập trung trong tay như một Mao Trạch Đông thứ hai. Quyền lực ( vị thế) của Tập Cận B́nh đang bị thách thức.

Cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ khởi đầu nguyên nhân đến từ sựngạo mạnvề một “TQ vượt qua Mỹcủa họ Tập. VN đi theo con đường TQ cải cáchngược, trở về thờichống Mỹcủa Duẩn.

Cái cần thiết cho VN hiện nay (để cất cánh thành rồng) thoát Trung”, dân chủ hóa chế độ, chớ không phải nhứt cử nhứt động đều rập khuôn theo TQ.

Trích: Tiếng Dân 01.10.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục