DC&PT - Thời Sự 2018

Một người bạn lớn đă ra đi

FB Nguyễn Ngọc Chu

1. Lúc đang bị giam cầm tại Hỏa Nội, ông nội bố đều Đô đốc Hải Quân 4 sao, John McCain được đề nghị phóng thích sớm nhưng ông đă từ chối. Ông nói rằng người nào bị bắt trước th́ phải được thả trước. Đó một nhân cách lớn của con người John McCain.

2. Vứt nỗi nhục binh nỗi thù hận hai chiến tuyến, John McCain khi trở thành Thượng nghị bang Arizona vào năm 1987 đă bước ngoặt bản lề, khởi động một chiến dịch b́nh thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cùng với John Kerry sau này Bob Kerrey, John McCain đầu tàu cho chính sách b́nh thường hóa quan hệ Mỹ- Việt. Ông không chỉ thực hiện những nhiệm vụ đá tảng trong chính sách b́nh thường hóa quan hệ với Việt Nam của chính quyền tổng thống Bill Clinton, c̣n đối mặt gạt phăng những cản trở của phái diều hâu trong bộ quốc pḥng, làm tan đi những mặc cảm thù hận của các cựu binh chiến tranh Việt Nam, để cuối cùng năm 1995, Mỹ Việt Nam đă b́nh thường hóa quan hệ. Một chặng đường 30 năm gian khó sau chiến tranh của cả hai dân tộc. Đó tầm nh́n sáng của một chính khách, một nhân cách lớn nữa của John McCain.

3. John McCain người đối địch với chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ông đă gạt bỏ rào cản thù hằn ư thức hệ, để ủng hộ Việt Nammọi nơi mọi lúc trong mọi khả năng thể. Ông luôn một chắn trước mọi sự tấn công Việt NamĐảng Cộng Ḥa hay ở Đảng Dân Chủ, ở chính trường hay ở ngoài hội. Đó t́nh yêu thiện cảm của ông dành riêng cho nhân dân Việt Nam. Coi thường nỗi nhục binh, bỏ qua nỗi hận thua cuộc hành động. Không chỉ tầm nh́n c̣n sự cao thượng nhân bản.

4. John McCain luôn cất tiếng nói đầu tiên mạnh mẽ phản kháng sự bành trướng của Trung QuốcBiển Đông Nam Á. Ông người chống đối kịch liệt mọi chính sách nước lớn ức hiếp nước . Ông đập tràn ngăn cản sự bành trướng. Đó một tính cách nổi trội rất John McCain.

5. Suốt 31 năm hoạt động chính trị trong cách thượng nghị , John McCain chính khách phản biện xuất sắc trước các t́nh huống chính trị thế giới, trước mỗi biện pháp hành động của Chính phủ Mỹ. Ngay cảtháng cuối cùng của cuộc đời, sau một năm chống chọi với bệnh ung thư năo, trong t́nh cảnh thật bi đát, nhưng John McCain không rời các phản ứng với t́nh h́nh quốc tế, với chính sách của Chính phủ Mỹ. Trí tuệ sức làm việc của John Mccain thuộc lớp người siêu hạng.

Sự ra đi của Thượng nghị John McCain một tổn thất không chỉ của nhân dân Mỹ. Nhân dân Việt Nam đă mất đi một người bạn chân t́nh, một đồng minh chống lưng mạnh mẽ, hiệu quả. Ngoài nước Mỹ, lẽ không nước nào nhận được sự ủng hộ của ông như Việt Nam.

Thương tiếc, kỉnh nể cảm ơn Thượng nghị John McCain.

Trích: Tiếng Dân 26.08.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                                     

                                          

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục