DC&PT - Thời Sự 2018

 

Đặc khu kinh tế, một h́nh đă lỗi thời

 FB Hoàng Hải Vân

Ảnh: internet

 

Giáo Trần Văn Thọ, người từng thành viên chuyên môn Hội đồng vấn kinh tế của nhiều đời Thủ tướng Nhật, hiện thành viên Tổ vấn kinh tế Thủ tướng nước ta, vừa viết thư cho tôi, hỏi bài “ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI, TẬP ĐOÀN FLC VÀ NGUY CƠ MẤT NƯỚC ! phải do tôi viết không. Ông bảo cần nhiều bài như thế này nên đăng trên báo chính thống.

Trong thư, giáo Thọ c̣n cho rằng Quốc Hội nên hoăn việc thông qua quyết định về đặc khu kinh tế để tiếp tục bàn thảo. Ông viết :Tôi thấy không cần đặc khu kinh tế nữa, phải chi làm từ hồi đầu thập niên 1990, lúc đó mới cần hiệu quả hơn. Các địa điểm chọn lựa cũng vấn đề. Riêng Vân Đồn, rất gần Hải Pḥng nơi đă sân bay, đầy đủ hạ tầng đang thu hút đầu nước ngoài khá manh. Tôi đến Vân Đồn hai năm trước hỏi ư kiến nhiều công ty lớn của Nhật, hầu hết họ không quan tâm. Vậy khả năng Trung Quốc nhảy vào Vân Đồn rất cao. Trung Quốc không cần tính toán kinh tế”.

Tôi hoàn toàn tán thành ư kiến của giáo Trần Văn Thọ. Trung Quốc từng thành công với các đặc khu kinh tế. Đó thí nghiệmkinh tế thị trường trong kinh tế kế hoạch hóacủa ông Đặng Tiểu B́nh. Đây c̣n sự đá qua sôngđể chuyển Trung Quốc sang kinh tế thị trường. Nhưng thành công ngoạn mục này diễn ra từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Ngày nay ở Trung Quốc, các chính sách áp dụng cho đặc khu kinh tế gần như đă được phổ cập đại trà.

Lẽ ra, nước ta thể mở các đặc khu kinh tế từ đầu những năm 1990 để thử nghiệm chế thị trường đầy đủtrong phạm vi hẹp trước khi mở rộng, nhưng các nhà lănh đạo tiền nhiệm đă thận trọng đá qua sôngbằng cách khác. Ngày nay ở nước ta, kinh tế thị trường đă được mở rộng đang hoàn thiện chế. Nhu cầu phát triển hiện nay không cho phép thử nghiệm nữa. Tự do kinh doanh phải được áp dụng rộng răi khắp nơi trong cả nước, chứ không chỉ ưu đăi riêng cho Vân Đồn, Phú Quốc Vân Phong.

Giáo Trần Văn Thọ rất khi nói rằng các nhà đầu nước ngoài muốn làm ăn thật sựViệt Nam không c̣n quan tâm đến các chính sách ưu đăi tại các đặc khu kinh tế. Kẻ quan tâm chính kẻkhông cần tính toán kinh tế các nhóm lợi ích bất động sảnViệt Nam.

Trích: Tiếng Dân 27.05.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com  

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục