DC&PT - Thời Sự 2018

 

Sau ‘trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 13’ sẽ là ǵ?

Phạm Chí Dũng

Cái chết của ông Quang mở đường cho ông Trọng nắm cả hai quyền lực.