DC&PT - Thời Sự 2018

 

HRW kêu gọi Việt Nam hủy bỏ án tù nặng nề đối với nhà hoạt động


Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc phản đối bạo lực và sách nhiễu người dân của chính quyền Việt Nam. (Photo by HRW © Private 2015)