DC&PT - Thời Sự 2018

 

V́ sao CSVN phóng thích và trục xuất Mẹ Nấm

 

Mẹ Nấm và gia đ́nh được chào đón tại phi trường IAH ở Houston.