DC&PT - Thời Sự 2019

 

 

 

Thông báo

chấm dứt hoạt động Trang web Tạp chí DC & PT

 kể từ ngày 24.12.2019

 

 

Trong thời đại mới của thế giới, trong đó trách nhiệm của người cầm quyền và ư thức tham gia tích cực của công dân là hai mặt liên đới chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng hỗ tương lẫn nhau. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng một xă hội nhân bản và tiến bộ.

 

Gần nửa thế kỷ đă qua, sau khi đất nước thống nhất, CSVN vẫn tự giam cầm trong tư tưởng Mác-Lê, củng cố chế độ độc tài và đàn áp nhân dân; đồng thời tham nhũng, bán rẻ tài nguyên, pha phí tiềm năng đất nước. Giới quan đỏ cướp giựt trắng trợn tài sản của dân. Các phe phái tranh giành quyền lợi, thanh trừng nội bộ làm suy yếu, làm mất uy tín của đảng. Đảng CSVN ngày càng phân hóa và tự đánh mất tư cách lănh đạo.

 

Cố bám giữ quyền lực, Hà Nội chịu lệ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh và nhà cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Thái độ thụ động của Hà Nội trong vụ tranh chấp Băi Tư Chính ở Biển Đông cho thấy thế kẹt cứng của họ hiện nay. Vậy mà CSVN vẫn giành độc quyền lănh đạo, nắm trong tay vận mạng đất nước. Triển vọng phát triển của Việt Nam ngày càng xấu đi!

           

Việt Nam, một quốc gia có gần 100 triệu dân ở Đông Nam Á, bên bờ Thái B́nh Dương đang phải đương đầu với nhiều thách thức lớn lao. Hoàn cảnh khẩn trương đ̣i hỏi những câu trả lời mới và những giải pháp mới cho sự sống c̣n và phát triển của đất nước.

            

Nhà cầm quyền CSVN không được lẫn lộn giữa tuyên truyền lừa dối và thực trạng rất đen tối của đất nước!

 

Nhà cầm quyền CSVN không được bảo thủ trong giáo điều, lo tranh giành quyền lực và tham nhũng; chọn các giải pháp lười biếng và tiếp tục lừa dối nhân dân. Sự ù ĺ sẽ bị trừng phạt!

               

***

 

Hơn 2 thập niên qua Dân chủ & Phát triển đă góp phần vận động cho tiến tŕnh dân chủ hóa Việt Nam; đồng thời cùng vạch ra một đuờng lối phát triển đất nước tiến bộ, phù hợp ước vọng của nhân dân và trào lưu mới của thế giới. Ban đầu là báo in. Đến năm 2009, Tạp chí Dân Chủ & Phát Triển được chuyển sang trang web DC & PT theo sự phổ biến của Internet và để giảm chi phí phát hành.

 

Dân chủ & Phát triển đă nhận được sự đồng t́nh, hợp tác và yểm trợ tích cực của các tổ chức dân chủ, của những người yêu chuộng tự do dân chủ trong nước và hải ngoại. Chúng tôi rất cảm kích và cám ơn sự ủng hộ nhiệt t́nh này của các tổ chức cùng chí hướng, của thân hữu và bạn đọc khắp nơi.

 

 

Hôm nay nền thông tin Internet phổ cập ở trong nước và thế giới. Mặc dù liên tục bị nhà nước CS ngăn chặn, đàn áp nhưng các tổ chức Xă Hội Dân Sự lần lượt thành h́nh, hoạt động tích cực ở trong và ngoài nước, tạo nên nhiều tiếng nói phản biện can đảm và có hiệu lực, mở ra một trào lưu dân chủ ngày càng rộng lớn.

 

Trong chiều hướng trỗi dậy và đầy khích lệ này, theo qui luật phát triển tre già măng mọc, chúng tôi, Ban biên tập Dân chủ & Phát triển, rất tiếc phải quyết định chấm dứt hoạt động kể từ ngày 24.12.2019. Lư do chủ quan là nhân sự cao tuổi. Nhưng chúng tôi rất mừng là lập trường và tiếng nói dân chủ ngày càng lớn mạnh cũng như vững tin rằng, một ngày không xa những người dân chủ và toàn dân sẽ kiến tạo được một NƯỚC VIỆT NAM MỚI!

            

Ban biên tập Dân chủ & Phát triển kính chúc các tổ chức dân chủ, các thân hữu và độc giả  ở trong và ngoài nước cùng nhau giữ vững niềm tin, một ḷng tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ và phú cường.

 

Đức quốc, ngày 19.12.2019

 

Tạp chí Dân chủ & Phát triển

            

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                                     

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                                                 

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục