DC&PT - Thời Sự 2019

Điềm báo cho một cái chết khác

Phạm Đ́nh Trọng

 

Cái chết của trí tuệ nhân cách Hải An cái chết của sự lương thiện chân chính trong chính trường Việt Nam.

Một chính trường người đứng đầu nội các quản trị quốc gia điều hành nền kinh tế đất nước chỉ thấy làm công việc của hoạt náo viên, lăng xăng khắp sân khấu cuộc đời chỉ nói được những câu chọc cười rẻ tiền.

Một chính trường bộ trưởng bộ y tế bảo lănh cho người nhà buôn thuốc giả bảo lănh cho số thuốc giả đó tuồn vào các bệnh viện trực thuộc bộ y tế.

Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường thao túng cho những nhóm lợi ích rút ruột tài nguyên, tàn phá môi trường đất nước.

Bộ trưởng bộ giao thông huy động cả sức mạnh bạo lực nhà nước ra bảo những doanh nghiệp bất lương, làm BOT bẩn móc túi người dân.

Bộ trưởng bộ giáo dục nói ngọng đạo văn.

Bộ trưởng bộ công thương dành những dự án công nghiệp lớn nhất, then chốt nhất của nền kinh tế đất nước cho những nhà đầu đến từ đất nước luôn nung nấu mưu đồ thôn tính nước ta. Để rồi tất cả những dự án quan trọng nhất của nền kinh tế đất nước đều thua lỗ nặng nề, đều làm chảy máu xối xả nền kinh tế, làm cho đất nước măi măi lụn bại, yếu hèn bị phụ thuộc không thể cựa quậy vào kẻ nuôi tâm xâm lược.

Một tài năng thực sự, một trí tuệ cao như Hải An muốn mang tài năng, trí tuệ cống hiến cho đất nước lại len lỏi vào chính trường đó, th́ phải nhận cái chết tức tưởi đúng qui tŕnh.

tài năng lớn, trí tuệ cao, quan chức cấp thứ trưởng nhưng cái chết đúng qui tŕnh của ông thứ trưởng Hải An cũng chỉ cái chết của một thể. Nhưng một thể chế một tài năng, một trí tuệ đích thực muốn được làm việc đóng góp phải chết đúng qui tŕnh th́ thể chế đó làm sao thể tồn tại.

Cái chết đúng qui tŕnh của thể Hải An điềm báo cho cái chết đúng qui tŕnh của cả thể chế đă gây ra cái chết cho tài năng, trí tuệ Hải An.

Trích: Tiếng Dân 19.10.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                          

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục