DC&PT - Thời Sự 2019

 Hội nhà báo độc lập Việt Nam

 Thông cáo báo chí 

 

Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, một tổ chức hội dân sự ra đời vào tháng Bảy năm 2014 đă bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Ông Phạm Chí Dũng bị khởi tố cùng ngày hành vi “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Sự thật trong 5 năm hoạt động của IJAVN dưới sự điều hành của ông Phạm Chí Dũng, IJAVN vẫn thực hiện nghiêm túc điều lệ Hội, trong đó phấn đấu thực hành quyền tự do ngôn luận, vốn được ghi nhận tại Điều 25 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về quyền Dân sự Chính trị Việt Nam một nước đă kết.

Với việc bắt khởi tố ông Phạm Chí Dũng, quan Công an Tp. Hồ Chí Minh đă xoá bỏ các nỗ lực tuyên truyền thúc đẩy Quyền dân sựChính trị của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian gần đây; vẽ thêm mảng tối về tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam; xác lập sự vi phạm trắng trợn các cam kết nhân quyền của Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng thế giới khu vực.

Chúng tôi lên tiếng bảo vệ tinh thần trách nhiệm của công dân Phạm Chí Dũng trong tiến tŕnh tự do báo chí tại Việt Nam.

Chúng tôi lên tiếng bảo vệ tinh thần tự do báo chí của các tổ chức hội dân sự.

Chúng tôi phản đối việc bắt giữ ông Chủ tịch IJAVN Phạm Chí Dũng mở rộng vụ án.

Chúng tôi phản đối sử dụng việc bắt giữ những nhà báo độc lập, những nhà hoạt động dân chủnhân quyền như một cách thức để trao đổi thương mại với các quốc gia.

Chúng tôi lên tiếng kêu gọi tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hội dân sự về quyền con người nói chung quyền tự do báo chí nói riêng trong sự kiện trấn áp tiếng nói tự do của ông Phạm Chí Dũng tổ chức IJAVN.

Chúng tôi kêu gọi tinh thần đoàn kết của những nhà hoạt động, vận động nhân quyềndân chủViệt Nam trong đấu tranh đ̣i quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Chúng tôi kêu gọi lương tri của trách nhiệm của những quốc gia truyền thống về dân chủnhân quyền lên tiếng bảo vệ tinh thần tự do báo chí, tự do ngôn luận của ông Phạm Chí Dũng IJAVN.

Chúng tôi khuyến nghị khẩn cấp EU xem xét lại EVFTA, EPA những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của Nhà nước Việt Nam qua trường hợp bắt giữ ông Phạm Chí Dũng mở rộng vụ án trong thời gian tới.

Bằng ư chí khát vọng tự do báo chí, tự do ngôn luận. Chúng tôi cam kết tiếp tục đ̣i hỏi quyền, hiện thực hoá quyền được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 những điều Việt Nam cam kết với quốc tế.

Chúng tôi lên án việc cam kết nhân quyền nhưng không đi kèm thực hành trong thực tiễn của nhà cầm quyền Việt Nam.

Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Phạm Chí Dũng.

Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019

HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM

Trích: Tiếng Dân 22.11.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                                     

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục