DC&PT - Thời Sự 2019

 

Thế lực nào bảo kê

cho các trang mạng ‘đứng tên lănh đạo’?

Phạm Chí Dũng

 

Chẳng hạn h́nh này: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành trọn một ngày tại Chùa Thiên Hưng, được trích xuất từ trang nguyentandung.org.