DC&PT - Thời Sự 2019

 

Nạn buôn người: Một vấn đề chính trị

Phạm Phú Khải

 

Linh mục Đăng Hữu Nam và buổi thắp nến tưởng niệm 39 nạn nhân tại Anh Quốc.